Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działki w wyodrębnionym ROD „Stradomka” w Łapanowie – na sprzedaż! - 22.05.2017

Do KR PZD, jak i OZ PZD napływają liczne zapytania listowne, e-mailowe oraz telefoniczne od działkowców z ROD, które wyodrębniły się na podstawie ustawy o ROD. Zapytania dotyczą interpretacji ustawy o ROD, Statutu PZD czy też Regulaminu ROD. Zgłaszane są również indywidualne problemy związane z funkcjonowaniem ogrodów „wyodrębnionych” oraz kierowane są prośby o udzielenie wsparcia prawnego przez PZD.

W ostatnim czasie, z prośbą o pomoc wystąpił działkowiec z ROD „Stradomka” w Łapanowie, którego prowadzenie przejęło Stowarzyszenie Ogrodowe „Stradomka”.

ROD „Stradomka” w Łapanowie to ogród położony w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim.  Zajmuje powierzchnię ok. 2,7 ha i liczy 50 działek. Ogród został założony w 1982 r., na mocy decyzji Urzędu Gminy w Łapanowie PZD otrzymał go w użytkowanie .

W dniu 2015 r. na podstawie ustawy o ROD prowadzenie ogrodu przejęło Stowarzyszenie Ogrodowe „Stradomka” w Łapanowie, które uzyskało wpis do KRS. Prezydium KR PZD skreśliło ten ogród z Rejestru ROD. No i zaczęły się problemy, gdyż ten piękny ogród działkowy, położony niedaleko zalewu zaczął przekształcać się w prywatne nieruchomości.

Zgodnie z informacją działkowca, wójt gminy Łapanowo zaczął wyodrębniać geodezyjnie działki rodzinne i sprzedawać je indywidualnym działkowcom. Wystawienie działek na sprzedaż było konsekwencją inicjatywy, z jaką zgłosili się do urzędu przedstawiciele stowarzyszenia. Odbyły się przetargi na sprzedaż działek. Działkowcy, którzy dotychczas nie wykupili działek są wzywani do gminy w celu „przymuszenia” ich do wykupu działki. Po „cichu” nastąpiła już likwidacja wspólnych terenów.

Działkowiec „Stradomka” w Łapanowie zwraca się do PZD o wskazanie, co ma zrobić, żeby nie poddać się naciskom ze strony stowarzyszenia ogrodowego, jak i gminy. Jest emerytem, którego nie stać na wykupienie działki, a chciałby ją nadal użytkować. Nie wie jak się bronić.

Powyższa sprawa pokazuje, że w ogrodach prowadzonych przez stowarzyszenia ogrodowe, nie jest wcale tak dobrze, jak to one przedstawiają w licznych apelach i stanowiskach atakujących PZD, wysyłanych do najważniejszych instytucji w naszym kraju.

Ta sprawa pokazuje, że nie wszystkim stowarzyszeniom ogrodowym zależy na prowadzeniu ogrodów w sposób zgodny z ustawą o ROD. Niektórym z nich, zależy na realizacji partykularnych interesów, zmierzających do likwidacji ogrodów poprzez ich przekształcenie w osiedla mieszkaniowe lub tereny o innych celach. To ma prawo nie podobać się działkowcom, którzy pewnie nie zagłosowaliby za „wyjściem” ze Związku, gdyby wiedzieli, jaki los spotka ich ogród.

 

MAP

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio