Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Początek kampanii sprawozdawczej w Okręgu częstochowskim - 21.03.2017

W dniu 09 marca 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Blachowni odbyło się zebranie sprawozdawcze członków ROD „Odlewnik” w Blachowni. Urząd Miasta reprezentowany był przez Burmistrza Sylwię Szymańską, Sekretarza Urzędu Dariusza Wojciechowskiego, Przewodniczącą Rady Miasta Edytę Mandryk oraz zastępcę Przewodniczącego Tomasza Rećko. Okręg reprezentował Sekretarz Okręgu Adam Więcławik.
Zebranie odbyło się przy frekwencji 32,1 %. Podczas zebrania zarząd przedstawił niezbędne materiały sprawozdawcze - sprawozdanie merytoryczne, finansowe za 2016 rok, plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2017 rok oraz propozycję opłaty na nowy rok. Prezes ROD Jerzy Wawszczak omawiając sytuację ROD nakreślił działania byłej Rady Miasta , która w 2010 roku dokonała zmian zapisu w studium uwarunkowań przestrzennych miasta zamieniając dotychczasowe przeznaczenie gruntu zajmowanego przez ogród z terenów zielonych na tereny komercyjno-usługowe. W swoim wystąpieniu zapoznał uczestników zebrania z podjętymi działaniami przez Zarząd ROD oraz Związek w zakresie przywrócenia dotychczasowych zapisów w studium zagospodarowania miasta Blachownia. Przedstawione dokumenty zostały przyjęte przez uczestników walnego zebrania.
Zabierając głos Burmistrz Miasta Sylwia Szymańska podkreśliła, że działania poprzedniej Rada Miasta są dla niej niezrozumiałe. W porozumieniu z obecną Przewodniczącą dołoży starań, aby przywrócić zapisy przeznaczenia gruntu ROD do poprzednich. Ponadto poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Miasta w 2016 roku zatwierdzony został program pomocy dla ROD Blachowni na najbliższe lata. W programie przewidziano dotacje dla czterech ogrodów znajdujących się na terenie naszego miasta w wysokości 10.000,00 zł w 2017 roku oraz 15.000,00 i 20.000,00 odpowiednio w kolejnych latach.
Również Przewodnicząca Rady Miasta Edyta Mandryk zabierając głos potwierdziła, że obecnie sprawa dokonania zmian w studium jest konsultowana w komisjach. Rada Miasta podjęła już decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie 2017 roku na realizację tego zadania.
Sekretarz Okręgu w swoim wystąpieniu omówił aktualna sytuację działkowców i Związku. Podziękował władzom miasta i Burmistrzowi Sylwii Szymańskiej za podjęcie trudnej sprawy przywrócenia ogrodowi poprzednich zapisów przeznaczenia gruntu ROD „Odlewnik” oraz za przyjęcie programu pomocowego dla ogrodów. Podkreślił, że program ten będzie stanowił dużą pomoc dla ogrodów, które potrzebują obecnie wsparcia finansowego dla poprawy ogrodowej infrastruktury. Ponadto podziękował Zarządowi za ich społeczną pracę na rzecz działkowców w roku 2016 jako nielicznych w naszym okręgu.
Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez Prezesa ROD Jerzego Wawszczaka w imieniu działkowców okolicznościowych podziękowań dla obecnych władz miasta Blachowni. Ponadto Sekretarz Okręgu wręczył Złote Odznaki zasłużony działkowiec dla trzech najbardziej zasłużonych działkowców ogrodu. Zebranie było bardzo dobrze przygotowane i upłynęło w miłej atmosferze.
Opracował Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio