Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy - 21.03.2017

 

 

W dniu 11 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „ kpr. BENEDY” w Bydgoszczy z udziałem przedstawiciela z Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.
Z osób zaproszonych obecna była Pani sierż. sztab. Maria Madejska - dzielnicowy osiedla Szwederowo.
Działkowcy wysłuchali sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu ROD za 2016r. i finansowego. Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy zarządu wraz z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego. Komisja Rewizyjna ROD wysoko oceniła działalność Zarządu, zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym Zarządu za 2016 rok. Do zaprezentowania dokumentacji wykorzystano środki audiowizualne
Prezes ROD omówił aktualną sytuację Związku i jak są przedstawiane informacje o stowarzyszeniu ogrodowym w środkach masowego przekazu, czekających zadaniach, które zostały wypracowane przez Okręgowy Zarząd.
Pani dzielnicowa zwróciła uwagę na zachowania się w różnych sytuacjach dotyczących naszego bezpieczeństwa, zabezpieczenie mienia w ogrodzie i w jaki sposób reagować na te zagrożenia.
Przedstawiono działkowcom informację o przedsięwzięciach, które będą realizowane z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego, połączone z Dniem Działkowca oraz otwartego ogrodu.
W dyskusji przewijał się temat realizacji art. 76 ustawy z dn. 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczący regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której funkcjonuje ogród a którą zawiaduje Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.
W odpowiedzi na apel Krajowej Rady z dnia 15 grudnia 2016r. działkowcy obecni na Walnym Zebraniu podjęli decyzję o wypracowaniu i przesłaniu stanowiska w tym temacie.
Po spokojnej i rzeczowej dyskusji podjęto uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdań, planu inwestycji i remontów, planu pracy i preliminarza oraz opłat ogrodowych obowiązujących w 2017 roku. Zebranie odbyło się w miłej atmosferze. Każdy z uczestników mógł wybrać sobie interesującą go literaturę, która była wyłożona na sali.
Po wyczerpaniu porządku obrad i przy braku sprzeciwu zebranie rozwiązano.
Jan Rakociński
Sekretarz ROD

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio