Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie aktywu leszczyńskich ogrodów działkowych - 24.02.2017

W dniu 11 lutego w Lesznie odbyło się szkolenie aktywu Rodzinnych Ogrodów  Działkowych z Leszna i powiatu leszczyńskiego.  Otwarcia szkolenia dokonał prezes ROD „Leszczynko”, a zarazem prezes Kolegium Prezesów powiatu leszczyńskiego Henryk Gawłowski.

Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu  Jerzy Kucznerowicz, który na wstępie rozdał dyplomy i nagrody przyznane przez Krajową Radę PZD osobom zaangażowanym w powszechny przegląd Ogrodów i działek w 2016 roku.

Dyplom  taki otrzymał m.in. prezes ROD „Leszczynko” Henryk Gawłowski, który niedawno  otrzymał także dyplom z okazji Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów  działkowych.

W pierwszej części szkolenia omówione zostały osiągnięcia Okręgowego Zarządu w działalności na rzecz rozwoju Ogrodów w kwestii uregulowania praw do gruntu, likwidacji błędów w prowadzeniu dokumentacji, poprawy zagospodarowania oraz  wsparcia dotacjami. Wysoko oceniana jest także działalność w dziedzinie kultury i integracji środowiska działkowców.Problemami do rozwiązania jest ponadnormatywne budownictwo oraz przypadki zamieszkiwania na działkach.Druga część skoncentrowała się na zagadnieniach dotyczących przygotowania i sprawnego  przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych.

W spotkaniu wzięła także  udział Krystyna Knapik-Wasielewska, członek  Okręgowego Zarządu PZD.W szkoleniu uczestniczyli prezesi, wiceprezesi, sekretarze oraz przewodniczący komisji rewizyjnych.Należy wspomnieć, że szkolenie dla przedstawicieli aktywu działkowego zajmujących się finansami odbędzie się w Lesznie w dniu 4 marca 2017 r.

 

 

Irena Radoń

czlonek komisji medialnej OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio