Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu PZD w Lublinie z Prezydentem Miasta Lublin - 20.02.2017

W Ratuszu Miasta w Lublinie w dniu 16 lutego 2017 roku z inicjatywy środowiska działkowego odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem.  Okręg PZD w Lublinie reprezentowali: Prezes Pan Stanisław Chodak, Sekretarz Pan Jerzy Bodzak oraz Dyrektor biura Pani Magdalena Wójcicka i prawnik Pan Grzegorz Kurczuk. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Pan Arkadiusz Nahuluk. 

Tematyka spotkania została wcześniej w Ratuszu zasygnalizowana, stąd Pan Prezydent podczas rozmów dysponował wiedzą i znajomością omawianych spraw. Zostaliśmy zapoznani z planami Urzędu Miasta Lublin, co do spraw związanych z nowymi inwestycjami, jest to o tyle ważne, że wiążą się one z częściową likwidacją ogrodów na cel publiczny. Szczególnie istotna podczas spotkania była informacja przekazana przez Pana Prezydenta, że miasto będzie podejmowało inicjatywę w zakresie zakupu terenów na odtworzenie częściowo likwidowanych ogrodów.

Wśród omawianych problemów dużo miejsca zajęły zagadnienia związane z regulacją stanu prawnego gruntów na podstawie art. 76 i 75 ustawy o rod.

W rozmowie wskazano ogrody, co do których pomimo terminowego złożenia przez Okręg PZD w Lublinie wniosków w sprawie potwierdzenia nabycia prawa użytkowania decyzje jeszcze nie zapadły. Wskazano 10 ROD w Lublinie, które wciąż czekają na decyzje Prezydenta Miasta Lublin; sprawa dotyczy  ROD „Bluszczowa”, „Jarzębinka”, „Zadębie”, „Pułaskiego”, Słoneczne Wzgórza”, „Leśna Polana”, Tulipan”, „Bystrzyca”, „Węglinek” i „Łącznościowiec”. Dłużej zatrzymano się przy postępowaniach o potwierdzenie nabycia prawa użytkowania zawieszonych z urzędu w stosunku do ROD „Łącznościowiec” i „Słoneczne Wzgórza”. W w/w ogrodach trwa w chwili obecnej procedura częściowej likwidacji na cel publiczny. Postępowanie zostało zawieszone również w stosunku do ROD „Słonecznik” i „Miłek” w Lublinie. W stosunku do wymienionych ogrodów Prezydent wraz z Dyrektorem Wydziału zapewnili, że wnioski rozpoznane zostaną z uwzględnieniem interesu Polskiego Związku Działkowców. Pan Prezydent w tym zakresie wskazał Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem UM Lublin jako głównego dysponenta uzgodnień.

Dyskusja toczyła się również wokół planów zagospodarowania rejonu rzeki Bystrzyca i opracowywanego planu przez UM Lublin – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – Rejon Podzamcze –Część III. Temat jest o tyle ważny, że wiąże się z funkcjonującymi w tym rejonie rodzinnymi ogrodami działkowymi. Okręg PZD w Lublinie w tym zakresie skierował do Urzędu Miasta Lublin uwagi. Pan Prezydent uspokoił poruszonych pierwotnymi planami miasta działkowców i przedstawicieli Związku, że zapisy w obu dokumentach będą dla ogrodów korzystne. Wskazany we wnioskach aspekt finansowy jest bardzo istotny. Ponadto głos tak wielu mieszkańców Lublina w tej sprawie nie może być zlekceważony.

Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnego zrozumienia dla problemów działkowych i potwierdziło dotychczasową dobrą współpracę, co dobrze wróży na przyszłość.

Na zakończenie uzgodniono, że takie spotkania będą organizowane okresowo w miarę pojawiających się spraw i problemów.

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio