Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie współpracy Burmistrza Żar z zarządami ROD - 13.01.2017

Pod hasłem „Aby osiągnąć sukces trzeba pracować i współpracować” odbyło się 9 stycznia br. w Żarach, z inicjatywy burmistrza Żar, spotkanie z przedstawicielami żarskich ogrodów działkowych (11 ROD): prezesów, wiceprezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy burmistrz Żar, Danuta Madej, ze strony OZ PZD udział wzięli: Marian Pasiński – prezes OZ oraz Wiceprezes - Joanna Mikołajczyk i Stanisław Reska – skarbnik oraz przedstawiciele żarskich ROD.


Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter, co świadczy o dużym uznaniu jakim cieszą się grody działkowe wśród władz miasta.


Celem spotkania było podsumowanie współpracy UM w Żarach z rodzinnymi ogrodami działkowymi w roku 2016. Pozytywnie oceniono udział ogrodów działkowych w konkursach „Piękno ROD w Żarach” oraz „Lato na działce”; dużym sukcesem była prezentacja dorobku żarskich ogrodów działkowych podczas obchodów okręgowych Dni Działkowca, które odbyły się w Żarach. Z zainteresowanie spotykała się prezentacja ogrodów działkowych na wystawie fotograficznej.
Pani burmistrz w wystąpieniu podkreśliła i doceniła pozytywną rolę, jaką spełniają ogrody działkowe w społecznym rozwoju miasta. Zadeklarowała również chęć dalszej współpracy. Zaprezentowane przez Urząd Miasta propozycje obejmowały kontynuację prowadzonych konkursów, które przybliżają środowisko działkowców i ogrodów działkowych mieszkańcom miasta. Kontynuowana będzie również akcja pn. „Drzewko za makulaturę”.
Podczas spotkania przedstawiono również ofertę wsparcia ogrodów w ramach Sektora 3, a w tym: szkolenie dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych dla stowarzyszeń, praktyczną naukę przygotowywania koniecznych dokumentów oraz możliwość promocji działań ogrodów.
Głos zabrał też przedstawiciel Fundacji „Sigma”- Maciej Dragończuk, który zachęcał uczestników spotkania do współpracy z placówkami oświatowymi, oferując pomoc merytoryczną w tym zakresie.
W swoim wystąpieniu prezes Pasiński z uznaniem odniósł się do inicjatyw i osiągnięć dotychczasowej współpracy Urzędu Miasta w Żarach z żarskimi ogrodami działkowymi, podkreślając iż jest to wzorcowy przykład wzajemnych relacji. Serdecznie podziękował pani Burmistrz za Jej życzliwość dla pracy rodzinnych ogrodów działkowych i docenianie pracy samorządów ogrodowych i działkowców oraz ich roli dla środowiska miejskiego. Prezes odniósł się tez do aktualnej sytuacji w PZD przedstawiając problemy wynikające z działań RPO oraz niektórych mediów. Uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko w tych sprawach. (opublikowane 10.01.2017)

I Wiceprezes OZ PZD
Joanna Mikołajczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio