Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Władze Lublina dostrzegły protest PZD w obronie ogrodów - 04.01.2017

Głośny protest Polskiego Związku Działkowców i samych działkowców przeciwko pomysłom planistycznym Władz Lublina  zamiany Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Wielki Staw Królewski zakończył się sukcesem. Opracowany przez Ratusz Miasta Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych- Rejon Podzamcze – Część III wywołał ostrą reakcję i protesty środowiska działkowego Lublina.

   Wyłożony do publicznego wglądu projekt zakłada całkowitą likwidację ROD „Podzamcze” w Lublinie oraz częściową ROD „Młynarz”, ROD „Robotnik” i „Nasza Zdobycz” w Lublinie. Publiczna debata nad zaproponowanymi w planie rozwiązaniami, w którym m.in. zaplanowano  73 –hektarowy park centralny i zbiornik wodny w miejscu ROD, odbyła się w Ratuszu w dniu 10 listopada br.

Polski Związek Działkowców Okręg w Lublinie, jak i licznie przybyli działkowcy zdecydowanie sprzeciwili się i wyrazili swoje niezadowolenie z zaplanowanych zmian zagospodarowania tej części miasta Lublina.

Dzięki mobilizacji i ogromnej determinacji całego środowiska działkowego udało się w terminie złożyć uwagi i wnioski do projektu mpzp.

Do Prezydenta Miasta Lublina wpłynęły nie tylko uwagi od działkowców, ale również od mieszkańców Lublina, którym pomysł budowy Wielkiego Stawu Królewskiego nie przypadł do gustu.

W stanowisku zaprezentowanym przez Polski Związek Działkowców Okręg w Lublinie skierowanym do Rady Miasta i Prezydenta Miasta Lublina został przedstawiony pomysł na utworzenie ogrodu-parku. Otwarcie ogrodów polegające na udostępnieniu terenu ogólnego oraz głównych alei ogrodowych dla mieszkańców poparli nie tylko działkowcy.  Takie rozwiązanie spotkało się z akceptacją m.in. Rady Kultury Przestrzeni oraz Atlas Travel M.W. Górscy Sp. J. Przyjęcie takiego kompromisowego rozwiązania jest gwarantem zachowania tradycji ogrodnictwa działkowego i umożliwienia działkowcom prowadzenia upraw ogrodniczych w wydzielonych i ogrodzonych sektorach. Z miejskiej kasy pokrywane byłyby koszty związane z utrzymaniem i   zagospodarowaniem terenu ogólnego i alei ogrodowych.

Polski Związek Działkowców, Zarządy ROD i działkowcy, by nie dopuścić do likwidacji ogrodów nawiązali kontakt z radnymi miasta i dzielnic, politykami różnych opcji politycznych, a przede wszystkim z mediami. Wszyscy stanęli po stronie środowiska działkowego i poparli złożone wnioski do planu.

Ukazało się szereg artykułów prasowych i informacji w TVP 3 Lublin Panorama Lubelska. Informacja o proponowanych zmianach zagospodarowania tej części miasta dotarła do mieszkańców Lublina, którzy w zdecydowanej większości powiedzieli NIE !   dla Wielkiego Stawu.

Podczas Emisji programu na żywo TVP 3 Zdarzenia w dniu 28 grudnia 2016 r.  w którym udział wzięli poza licznie przybyłymi działkowcami i mieszkańcami Lublina, zaproszeni radni miasta, politycy oraz sympatyzujący z działkowym środowiskiem przedstawiciele różnych instytucji padła deklaracja prosto z Ratusza Miasta o uwzględnieniu uwag m.in.  Polskiego Związku Działkowców  i odstąpieniu od przedstawionych pomysłów zagospodarowania –Rejon Podzamcze III.

Wiosną przyszłego roku planiści miejscy przedstawią nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniający istniejące na tym terenie rodzinne ogrody działkowe.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio