Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie prezesów ROD z Mielca z policją na temat bezpieczeństwie w ROD - 04.01.2017

W dniu 28.12.2016 r. w świetlicy ROD "Metalowiec" w Mielcu odbyło się spotkanie Prezesów mieleckich rodzinnych ogrodów działkowych z Policją. Stan bezpieczeństwa w ogrodach mieleckich podsumował pan Mieczysław Mazur -  Przewodniczący Kolegium Prezesów. Nie odnotowano wzrostu zjawisk przestępczych czy też dewastacji mienia na działkach w ogrodach. Zdarzają się sporadyczne przypadki organizacji spotkań młodzieży na działkach, które jednakże nie są zgłaszane Prezesom ROD. Efektem takich spotkań jest czasami wyrządzenie szkód w uprawach sąsiednich działkowców. Dobrą współpracę z Policją utrzymują wszystkie ogrody – realizowane są wspólne patrole funkcjonariuszy Policji  z Prezesami lub członkami Zarządów ROD.

Dyskusję rozpoczął p. Dariusz Batog – Prezes ROD „Jubilat”, poruszając sprawę pobytu osoby bezdomnej na terenie ogrodu. Osoba ta posiada środki na swoje utrzymanie, ma również rodzinę, u której może zamieszkać, ale wybiera altanę na działce. Jego zamieszkiwanie nie jest uciążliwe dla działkowców, nie zaprasza innych osób, nie nadużywa alkoholu. Prowadzone rozmowy z udziałem dzielnicowego nie przyniosły rezultatu i osoba ta ustawicznie odmawia skorzystania z pomocy mieleckiego MOPS.  Rozwiązanie tego problemu będzie szczególnie trudne dla Zarządu ROD w okresie zimowym.

P. Jadwiga Jaworska – Prezes ROD „Relax”, przedstawiła problem wykorzystywania energii elektrycznej przez działkowca w celach zarobkowych (naprawy sprzętu RTV innym osobom). Zdarza się, że w wyniku obciążenia sieci energetycznej spowodowanej jego działalnością, następuje wybicie bezpieczników             w szafkach rozdzielczych. Z działkowcem tym zostanie przeprowadzona rozmowa               (z udziałem dzielnicowego), w której zostanie poinformowany o ewentualnym odłączeniu energii wobec stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa dla działkowców               i ogrodu.

W spotkaniu zabrali głos wszyscy prezesi mieleckich ROD, oceniając pozytywnie dotychczasową współpracę z Policją.

Mł. asp. p. Urszula Chmura – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji stwierdziła, że współpraca Policji z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest traktowana poważnie przez wszystkich funkcjonariuszy                                                i  kierownictwo Komendy Powiatowej. Każdy przypadek zakłócenia porządku na ogrodach spotyka się z interwencją Policji. Bardzo ważne jest to, że każdy ROD znajduje się pod opieką dzielnicowego. Spotkania działkowców z Policją powinny być częstsze na poszczególnych ogrodach, w trakcie których byłyby omawiane przejawy przestępczości, udzielane porady, przedstawiane zagadnienia prawne, przydatne w życiu codziennym.

 

       Sporządził:

 

     Przewodniczący

Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD

       / - /

                                                                                  Stefan Staniec 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio