Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pragnę wyrazić swoje poparcie dla przepisów Statutu PZD" - 02.11.2016

Jako osoba żywo interesująca się życiem swojego stowarzyszenia PZD pragnę poruszyć temat działań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie działkowców i ogrodnictwa działkowego. Po raz kolejny bowiem dochodzę do wniosku, że działania te nie są niestety ukierunkowane na dobro działkowców - wręcz przeciwnie. Nie można bowiem inaczej zinterpretować prób zakwestionowania i podważenia zapisów Statutu PZD.

Chciałabym przypomnieć, że zapisy te badane były przez niezawisły sąd rejestrowy, były nawet poprawiane w myśl wskazówek referendarza sądowego. Wielu ludzi, w tym bardzo dobrych prawników, pracowało nad tym, aby Statut w pełni odpowiadał przepisom konstytucyjnym, ustawowym i jak najlepiej regulował funkcjonowanie największego stowarzyszenia w Polsce, odpowiadając na oczekiwania setek tysięcy ludzi. Teraz jednak Rzecznik podważa cały ten trud i pracę, deprecjonując ją w imię obrony grupy osób, które za swój sztandarowy cel uznały zniszczenie dorobku Związku i jego aktywistów. Osoby te, które w sposób rażący naruszały przepisy budując ponadnormatywne altany i zamieszkując w nich - mianują się obrońcami idei ogrodnictwa działkowego i wolności działkowców, sprytnie manipulując faktami i rzeczywistością. Niestety - Rzecznik Praw Obywatelskich nie pierwszy raz bierze ich pod swoje skrzydła, traktując niczym ofiary Polskiego Związku Działkowców. 

Pragnę wyrazić swoje poparcie dla przepisów Statutu PZD głęboko wierząc, że są to przepisy dobre i sprawiedliwe, tworzone na gruncie szerokiej wiedzy zarówno prawniczej jak i praktycznej. Jestem przekonana o ich prawidłowości i zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, gdyż wierzę nie tylko w wiedzę osób, które je tworzyły, ale także w kompetencje sądu, który je zarejestrował. Być może czas, aby Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się grupami społecznymi, które naprawdę potrzebują i czekają na jego interwencje. Można bowiem odnieść wrażenie, że działkowcy są społecznością, której prawa są stale i permanentnie łamane. Nie godzę się na taki wizerunek Polskiego Związku Działkowców i jako wieloletnia jego członkini zawsze będę sprzeciwiać się wszelkim działaniom mającym na celu podważanie jego funkcjonowania i pracy.

Aurelia Krajewska

ROD Źródełko w Skarżysku-Kamiennej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio