Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód - 02.11.2016

W dniu 26 października 2016 roku w ROD „Malwa” przy ul. Rejewskiego odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W Kolegium wzięli udział wszyscy Prezesi Zarządów 11 –stu ROD.

Z ramienia OZ PZD w zebraniu brała udział Wiceprezes OZ PZD Pani Urszula Walusiak. 

Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium Józef Chodenionek, który przywitał przybyłych Prezesów ROD i zaproszonych gości.

Głos zabrała Wiceprezes OZ PZD Pani Urszula Walusiak. Na początku swojego wystąpienia zapoznała zebranych z ważniejszymi sprawami dotyczącymi ROD poruszonymi podczas posiedzenia członków  OZ PZD w dniu 6.10.br. Następnie omówiła realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD  i przebiegu powszechnego przeglądu ROD na terenie rejonu Bydgoszcz-Wschód w 2016 r. oraz określiła główne kierunki działania na 2017 r.

Następnie dość szczegółowo omówiła interpretację uchwały nr 36/2015 r Prezydium KR PZD z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie świadczeń pieniężnych  i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Zwróciła szczególną uwagę na interpretację i realizację przez walne zebranie sprawozdawcze ogrodu pkt. 3 paragraf 4. – dot. podjęcia decyzji przez walne zebranie o przeznaczeniu na świadczenia i nagrody kwoty wyższej niż wynikająca z ust.2. paragraf 4.

W zakresie przygotowania rodzinnych ogrodów działkowych do zimy. Głos zabrała Wiceprezes OZ PZD Pani Urszula Walusiak na temat skarg działkowców ROD „Malwa” na Panią Prezes w sprawach nieinformowania ich o zagrożeniach jakich się mogą spodziewać, po wykonaniu przechodzącej przez ROD linii energetycznej napowietrznej wysokiego napięcia 400 kV. Dopuszczalna bezpieczna odległość od linii energetycznej z obu stron wynosi 70 merów. Problem ten dotyczy również ROD M.C. Skłodowskiej, Makrum” i ROD „Malinka”.

W dyskusji omówiono sprawy opróżnienia sieci wodociągowych na okres zimowy. Zwrócono uwagę, że wyłączanie prądu na działkach na okres zimowy może być realizowane po uprzedniej zgodzie walnego zebrania członków PZD ROD. Prezesi się obawiają, że wyłączenie prądu na w ogrodzie, a w szczególności oświetlenia ogrodu spowoduje penetrację ogrodów przez złodziei i szabrowników. Przykładem z ostatniej chwili jest podpalenie wieczorem pojemnika ze śmieciami w ROD „Storczyk”. Przewodniczący Kolegium przekazał, że w celu uniknięcia podobnych przypadków wystąpi na piśmie do Policji Śródmieście i Straży Miejskiej
o zwiększenie częstotliwości wysyłania patroli na ul. Inwalidów, Wyzwolenia, Wyścigową i Harcerska.

Na zakończenie Przewodniczący Kolegium Prezesów dokonał podsumowania uroczystości rocznicowych w ROD rejonu Bydgoszcz-Wschód w 2016 r. Przypomniał, że okrągłe rocznice powstania w br. obchodziły: 70-lecie ROD  „L. Wyczółkowskiego” i 50-lecie ROD „Kauczuk”.

Józef Chodenionek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio