Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada dotycząca bezdomności w Okręgu Świętokrzyskim PZD - 28.10.2016

26 października br. w Centrum Interwencji Kryzysowej, Schronisko dla Kobiet – Ofiar Przemocy w Kielcach przy ul. Urzędniczej odbyła się narada poświęcona problemom osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością lub potrzebujących pomocy z terenu województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięły udział osoby pracujące w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, prowadzące schroniska i noclegownie dla bezdomnych.

Podczas dyskusji uczestniczący w naradzie Prezes OZŚ PZD w Kielcach Pan Edward Galus przedstawił marginalny w Okręgu Świętokrzyskim problem włamań do altan działkowych i czasowego zamieszkiwania w nich osób bezdomnych. Zaapelował do obecnych na zebraniu przedstawicieli policji i straży miejskiej o częstsze w okresie zimowym kontrole terenów ROD oraz zwracanie szczególnej uwagi na osoby na nich przebywające.

Celem nawiązania ściślejszej współpracy Prezes OZ przekazał numery kontaktowe do poszczególnych Prezesów Zarządów Ogrodów. Wspólnie uzgodniono, że specjalnie opracowany plakat informacyjny z podanymi adresami oraz telefonami kontaktowymi schronisk i noclegowni dla osób potrzebujących pomocy i bezdomnych zostanie przekazany dla poszczególnych ROD celem umieszczenia ich na ogrodowych tablicach ogłoszeń.

 
Prezes OZŚ PZD w Kielcach
/-/ Edward Galus

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio