Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zakończenie sezonu w ROD "Zalesie" w Pile - 28.10.2016

Nieoficjalną tradycją ROD ,,Zalesie” stało się wstępne podsumowanie mijającego sezonu. Ostatni kwartał roku to czas na spotkanie z działkowcami i omówienie działalności zarządu ogrodu na rzecz wspólnoty. Dnia 26.10.2016r. w pięknej świetlicy ogrodowej, ogrzanej ciepłem stylowego kominka, prezes zarządu ROD pan Andrzej Krogulec przywitał uczestników zebrania. Szczególnymi gośćmi byli: Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak, Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie mł. asp. Marcin Domagalski, Komendant Posterunku Straży Leśnej – starszy strażnik leśny Józef Górzny, Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek (działkowiec ROD ,,Zalesie”).

Władze działkowe reprezentował Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile Marian Praczyk (działkowiec ROD ,,Zalesie”). Z zaprzyjaźnionych pilskich ogrodów przybyli prezesi ROD ,,Belferek” Jan Ficerman i ,,Jedność” Andrzej Woziński. Prezes Andrzej Krogulec podsumował osiągnięcia ogrodu w mijającym roku. Rok 2016 to przede wszystkim jubileusz XXXV – lecia ROD ,,Zalesie” Ważnym chociaż dość kosztownym przedsięwzięciem była wymiana transformatora i betonowych słupów podtrzymujących. Pozostałe zadania roku wykonano zgodnie z planem. Prezes przedstawił ogólne zamierzenia na przyszły rok. Najważniejszym zamierzeniem roku 2017 będzie wybudowanie wiat na pojemniki do gromadzenia odpadów i śmieci. Po wystąpieniu pana Krogulca głos zabierali zaproszeni goście. Generalnie mówcy podkreślali dotychczasową pozytywną współpracę ze wszystkimi ogrodami i potwierdzali jej kontynuację. Pan prezes OZ PZD Marian Praczyk poinformował zebranych o działalności i problemach związku na terenie całego kraju. Z wypowiedzi wynikło, że ,,Zalesie” to jeden z najbardziej prężnie działających ogrodów w regionie.

W szeroko pojętej dyskusji uczestniczyli członkowie Zarządu ROD ,,Zalesie”: Zenon Artowicz, Józef Bartusik, Zbigniew Siłakowski, Elżbieta Skonieczna, Jerzy Skonieczny, Krzysztof Stawikowski, Adam Strzebiński Małgorzata Wieczorkiewicz; członkowie Komisji Rewizyjnej: Kazimiera Trompa, Zygmunt Laskowski, Alojzy Andrzejewski, Janina Rudzik; nie zrzeszeni we władzach ogrodowych działacze społeczni: Bogumiła Braksator, Edward Doraziński, Renata Grochowska, Bożena Steinke, Mariusz Wieczorkiewicz, Emil Wolak i gospodarz ogrodu Ryszard Steinke. Generalnie poruszano sprawy związane z gromadzeniem i usuwaniem nieczystości z ogrodów (nie tylko ,,Zalesia”), dotyczące niszczenia i zaśmiecania lasów państwowych, bieżące i przyszłoroczne problemy ogrodowe. Nie sposób szczegółowo nakreślić ogrom spraw nurtujących zainteresowane strony. Zakończenie spotkania uwieńczono wspólną fotografią.

Zenon Artowicz

 
 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio