Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste Jubileuszowe VI posiedzenie OZ PZD w Legnicy - 28.10.2016

35 – lat Polskiego Związku Działkowców obchodzono uroczyście podczas VI posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy dnia 21 października 2016 r. zgodnie z przyjętym porządkiem przez Prezydium Okręgu, który został przedstawiony w zaproszeniach wystosowanych do 80 osób w tym do gości zaproszonych.

Jak tradycja i obowiązek nakazuje otwarcie posiedzenia nastąpiło odegraniem hymnu państwowego oraz hymnu „Zielona Rzeczpospolita”. W uroczystej oprawie godnej jubileuszu uczestniczyło ponad 60 zasłużonych działaczy, którzy w minionych latach nie szczędząc sił, czasu zamiast poświęcić się rodzinie, byli obecni w tworzeniu ogrodów działkowych od podstaw.

Angażując się w działalność PZD po wejściu w życie Ustawy o POD z dnia 6 maja 1981 roku zapoczątkowali nową historię ogrodnictwa działkowego, którą w największym skrócie przedstawił w wystąpieniu Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Antoni Molka witając uczestników uroczystości w tym gości, którzy swoją obecnością zaszczycili historyczne wydarzenie. Podziękował za dary z działki upiększające wystrój sali.

Szczególne podziękowanie odnosząc się z szacunkiem skierował do Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego nadmieniając, że w chwilach najtrudniejszych dla organizacji, jako charyzmatyczny przywódca wezwał do walki o ogrody wskazując działania a przy wsparciu rzeszy działkowców inicjował manifestację przed urzędami administracji państwowej i biurami poselskimi. Treść wystąpienia publikujemy w całości. (Załącznik plikowy do pobrania:scan0009.pdf)

Nie sposób pominąć, że przy wspólnych stołach zasiedli: członkowie OZ PZD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, wieloletni prezesi ogrodów oraz zacni goście w osobach: Pani Barbary Korolczuk – Skarbnik Polskiego Związki Działkowców, Pana Jarosława Rabczenko Radny Miasta Legnicy przedstawiciel posła Rzeczpospolitej Pana Roberta Kropiwnickiego, Pan Kazimierz Burtny Wicestarosta Powiatu Legnickiego, Pan Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pan Dariusz Pawliszczy Wójt Gminy Gromadka, Pan Jan Łucki reprezentując Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Tadeusza Samborskiego, Pani Anna Przegalińska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Powiatu Polkowickiego reprezentując Starostę Powiatu Polkowickiego Pana Marka Tramsia.

W dowód podziękowania, uznania i szacunku uhonorowano srebrnymi odznakami „Zasłużonego Działkowca” Prezesów ROD „Marysieńka” w Polkowicach Pana Andrzeja Brzustowicza, Pana Artura Jurczyka ROD „Storczyk” w Lubinie, Pana Mariana Perłakowskiego ROD „Kolejarz” w Głogowie, Pana Zenona Bronieckiego ROD „Pod Dębami” w Lubinie, Pana Włodzimierza Bełzowskiego ROD „Witamina” w Leśnej, którzy od 30 lat byli i są aktywni na niwie działalności ruchu ogrodnictwa działkowego. Nie zabrakło wzruszeń i pozytywnych emocji, kiedy przedstawiano kolejnych nagrodzonych.

 Prezes Związku Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki przyznał dyplomy, które zostały wręczone przez Panią Barbarę Korolczuk w asyście Prezesa Okręgu oraz Honorowego Prezesa Okręgu Pani Elżbiety Dziedzic wielce zasłużonym wśród działaczy a są to: Pan Stanisław Maroszek ROD „Wyzwolenie” w Legnicy, Pan Włodzimierz Michalkiewicz ROD „Malinka” w Zawidowie, Pani Janina Zwierzchowska ROD „Lena” w Wilkowie oraz Panu Wiesławowi Radojewskiemu ROD „Nadzieja” w Chocianowie i Panu Mirosławowi Breczko ROD „Łużyce” w Zgorzelcu.

Nie zapomniano o weteranach, wspaniałych ludziach, którym wiele zawdzięczają rodzinne ogrody działkowe. Uhonorowano 19 działaczy dyplomami Okręgowego Zarządu. Nie byli oni anonimowi na sali, ponieważ Honorowa Prezes Okręgu dokonała ich prezentacji podkreślając ich trudy i osobiste zasługi w rozwoju ogrodów działkowych. W obecności zebranych wręczono puchar wraz z tabliczką i dyplomem prezesowi ROD „Przylesie” w Kulowie za zajęcie I miejsca w Konkursie Okręgowym  „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016 „ w Okręgu Legnickim otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł.

W części oficjalnej uroczystości wystąpili goście i działacze, którzy podkreślali, że dokonania z przeszłości służą dziś i zapewne będą przydatne w przyszłości, a to, co osiągnęliśmy to jest przede wszystkim przykładem aktywności wynikającej z pasji i tradycji. Wiele słów ciepłych kierowano do Prezesa Związku, Honorowej Prezes Okręgu, potwierdzając znaczenie ogrodów w Polsce, Okręgu Legnickim i społeczności lokalnej a wyrażone zostało w listach, których treść zamieszczamy.

Miło było usłyszeć okazjonalne wystąpienie Pani Barbary Korolczuk Skarbnika PZD, która na wstępie przekazała od Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego serdeczne życzenia i pozdrowienia oraz podziękowania skierowane do działkowców, działaczy za osiągnięte efekty i wieloletnią pracę na rzecz organizacji. Podkreśliła, że atmosfera na sali potwierdza integrację i wspaniałe relacje między aktywem z ROD, a Okręgowym Zarządem, a to wymagało lata pracy by zdobyć zaufanie i szacunek. Jesteście Państwo jedną wielką rodziną, serdecznie gratuluję.

Ciepłe słowa skierowała do Honorowej Prezes Okręgu zwracając się, „że jest to również Twoja Elu zasługa, masz ode mnie wielką „laurkę”, bo widać i słychać jak jest oceniona ponad 40-letnia Twoja praca i działalność”. Prezesowi Okręgu Panu Antoniemu Molce, wszystkim działaczom, działkowcom oraz pracownikom biura życzyła dalszych osiągnięć, sukcesów oraz kontynuację i wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla dobra działkowców i Związku. Wystąpienie przyjęto gromkimi brawami.

Na twarzach wszystkich uczestników był uśmiech, przyjazne spojrzenia. Wzniesiono symboliczną lampkę szampana, zabrzmiało na sali sto lat, co jest dowodem wzajemnej życzliwości i szacunku.

Prezes Okręgu poprosił Honorową Prezes Panią Elżbietę Dziedzic, która zwróciła się do uczestników o chwilę uwagi przedstawiając D e k l a r a c j ę w najistotniejszych sprawach dla działkowców, ogrodów i Związku z VI uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z okazji 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców w dniu 21 października 2016 r., która była w ciszy i z uwagą wysłuchana oraz przyjęta przez aklamację. 

I tak zakończyła się część oficjalna.

Umileniem uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”, któremu towarzyszyły owacje. Wiele godzin wszyscy spędzili przy wspólnym stole i zabawie.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe kubki z napisem 35- lat PZD, kalendarze na 2017 rok, wydawnictwa PZD, egzemplarze gazety "Zielona Rzeczpospolita" i dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią współpracę oraz przyjętą Deklaracją, w której zawarta jest dotychczasowa ocena i wzajemne współdziałanie na najbliższe lata z samorządami.

Jak przeżywaliśmy, jak prezentowaliśmy się i jakie nam wspomnienia pozostaną z uroczystości - w tym celu zapraszamy do galerii zdjęć pod linkiem: http://www.ozpzd-legnica.pl/wiadomosci/1025/uroczyste-jubileuszowe-vi-posiedzenie-okregowego-zarzadu-pzd-w-legnicy-dnia-21102016-r

 

Opracowała Elżbieta Dziedzic 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio