Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Kościanie - 10.10.2016

W dniu 4 października 2016 roku  w świetlicy ROD „Relaks” w Kościanie odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Powiatu Kościańskiego.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący Kolegium Prezesów Marek Kalemba, a w zebraniu uczestniczyli wszyscy Prezesi ROD Powiatu. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu reprezentował Sylwester Chęciński Pierwszy Wiceprezes OZ PZD. Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację Związku, wyniki powszechnego przeglądu ROD i działek oraz sprawy związane z organizacją pracy ROD i OZ.

Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu przedstawił aktualną sytuację Związku, którą poprzedziliśmy na jego wniosek minutą ciszy w związku ze śmiercią długoletniej Prezes ROD „Słonecznik” w Kościanie kol. Bożeny Kościańskiej. Następnie omówił wyniki powszechnego przeglądu ROD i działek, szeroko omawiając Uchwałę nr 4/III/2016 OZ PZD z 30 września br. a także uchwały 5 i 6 poświęcone sprawom prowadzonych kontroli finansowo – księgowych oraz społecznej służbie instruktorskiej, namawiając Prezesów by w każdym ROD był przynajmniej jeden społeczny instruktor. Na koniec swojego wystąpienia omówił Stanowisko OZ PZD w sprawie wystąpienia RPO, kwestionującego zapisy obowiązującego Statutu PZD. Prosił Prezesów by zapoznali się z materiałami zamieszczonymi w tej sprawie na stronie internetowej PZD, a także o aktywny osobisty i innych działkowców odzew, wyrażający się wysyłaniem wystąpień, stanowisk i apeli na adres Rzecznika a także parlamentarzystów i innych polityków.

Przewodniczący omawiając sprawy bieżące przedstawił Uchwałę 209/2016 Prezydium OZ PZD,  a także poprosił za Zarządem o przesłanie aktualnych powierzchni użytkowych ogrodów niezbędnych do właściwego obliczenia wysokości partycypacji ROD na rzecz jednostek nadrzędnych, a także o rzetelne wypełnianie wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, prawidłowe prowadzenie indywidualnych teczek dla każdej działki. Kol. Marek Kalemba prosił Prezesów o bieżącą współpracę z samorządami, a także przedstawił nowe zasady budowy zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie działek w powiecie kościańskim.

Przewodniczący poinformował Prezesów o nadaniu Panu Henrykowi Sobańskiemu tytułu Honorowego Prezesa OZ PZD w Poznaniu po czym dziękując wszystkim za obecność zakończył spotkanie.

M.Kalemba

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio