Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele OZ PZD i Prezesi ROD miasta Wronek na Sesji Rady Miasta - 03.10.2016

W dniu 29 września 2016 roku w Sesji Rady Miasta i Gminy Wronki na zaproszenie Przewodniczącego Rady MiG Sławomira Śniegowskiego uczestniczyli : Marian Praczyk Prezes OZ PZD, Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w Pile oraz Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Wronek. Prezes OZ w swoim wystąpieniu na Sesji RM odniósł się do bardzo dobrej współpracy Zarządów ROD i Okręgowego Zarządu PZD z władzami samorządowymi Wronek. Podziękował Przewodniczącemu i Radnym oraz Burmistrzowi za przyjęcie uchwały, która umożliwia udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym.

 

Dzięki tej uchwale już w bieżącym roku Burmistrz Wronek rozpatrzył wnioski i przyznał dotacje dla ROD miasta Wronek na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD. Następnie Prezes OZ PZD wręczył odznakę "Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców" - Burmistrzowi Wronek Mirosławowi Wieczór, którą przyznało Prezydium Krajowej Rady PZD na wniosek wszystkich Zarządów ROD miasta Wronek oraz Okręgowego Zarządu PZD.

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie. Stwierdził, że bardzo docenia współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi oraz z okręgowym zarządem PZD. Dodał, że bez zrozumienia Związku - Gmina nie rozwijałaby się. Skierował podziękowanie za wyróżnienie go dla wszystkich rodzin działkowych Wronek. Okręgowemu Zarządowi PZD i Prezesom ROD za świetną i modelową współpracę.

Przewodniczący Rady MiG Sławomir Śniegowski w swoim wystąpieniu zapewnił, że Rada będzie również dobrze współpracowała z działkowcami, zarządami ogrodów i okręgowym zarządem.

Prezesi ROD miasta Wronek za dotychczasową współpracę podziękowali wręczając Przewodniczącemu RMiG oraz Burmistrzowi bukiety z kwiatów ogrodowych.

M.F

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio