Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dni Działkowca Okręgu Toruńsko-Włocławskiego - 15.09.2016

Bezchmurne, upalne przedpołudnie 10 września 2016 roku. Przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku z minuty na minutę przybywa coraz większe grono osób z flagami i emblematami Polskiego Związku Działkowców. Tablice rejestracyjne autokarów jak i samochodów osobowych zdradzają, że przyjechały nimi osoby z odległych od Włocławka miejscowości. Jest to niechybny znak, że ma miejsce wydarzenie o specjalnym znaczeniu. Tyle, w kwestii słowa wstępnego uroczystości „Okręgowych Dni Działkowca – Włocławek 2016”.

Punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęła się Msza Święta w kościele pw. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Wypełniona działkowcami świątynia wręcz pękała w szwach. W nabożeństwie brał udział Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski (PO), Poseł na Sejm RP – Joanna Borowiak (PiS) oraz władze Okręgowego Zarządu PZD. Mszę Świętą prowadził ksiądz prałat Kazimierz Grabowski, który w wyjątkowy sposób wyraził się podczas homilii na temat Polskiego Związku Działkowców oraz samych działkowców i ich pracy i roli w życiu społecznym na rzecz dobra ogólnego. Ksiądz prałat podczas kazania położył szczególny nacisk na to, jak ważną rolą jest monolityczność i jedność takich wspólnot jak nasz Związek, przyrównując do biblijnego domu stawianego na skale. Ogromnym, ale jakże miłym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych w kościele było odczytanie słów pisma świętego i zaśpiewanie psalmu przez uczestniczącą w nabożeństwie poseł Joannę Borowiak (PiS).
 
 
Po zakończeniu Mszy Świętej kolumna marszowa działkowców i zaproszonych gości skierowała się do Szkoły Podstawowej Nr 23, w atrium której zaplanowana była część oficjalna Dnia Działkowca – Włocławek 2016. Rozpoczęcie uroczystości zainicjowane zostało wprowadzeniem sztandarów z rejonów działania Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, wśród których był również poczet ze sztandarem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Kąpieli Słonecznych” z Grudziądza, obchodzącego w tym roku 119 rocznicę swego istnienia. Następnie Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku odegrała hymn państwowy, po czym został odtworzony hymn PZD. Oficjalnego otwarcia uroczystości Okręgowych Dni Działkowca połączonych z 35-leciem Polskiego Związku Działkowców dokonał prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski, który powitał przybyłych działkowców z całego Okręgu, gości specjalnych, w tym członka Prezydium Krajowej Rady PZD – p. Czesława Smoczyńskiego - reprezentującego Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, jak również zastępcę przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pana Bogusława Dąbrowskiego, a także wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD Pana Mieczysława Kamińskiego. Równie serdeczne słowa powitania prezes OZ skierował do Posłanki na Sejm RP Pani Joanny Borowiak i Prezydenta Miasta Włocławek Pana Marka Wojtkowskiego.
 
 
 

    
Starostowie dożynek - Marianna Wiśniewska i Franciszek Przybylski wręczający kosze dożynkowe Prezesowi OZ PZD (pierwsza fotografia), oraz Zastępcy Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusławowi Dąbrowskiemu (druga fotografia). 
 
W imieniu Prezesa PZD, Pan Czesław Smoczyński, przekazał wszystkim działkowcom słowa podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, wspominając o wspólnych dziełach jakimi są bez wątpienia dwa obywatelskie projekty ustaw dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych oraz definicji altan działkowych wprowadzonych w ustawie prawo budowlane. Podkreślił również rolę członków i władz krajowych PZD we wspólnej walce o istnienie ogrodów działkowych na przestrzeni 35-lecia funkcjonowania Związku, obchodzonego w roku bieżącym. Pan Bogusław Dąbrowski przekazał pozdrowienia od Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zapoznał uczestników uroczystości z treścią listu gratulacyjnego Krajowej Kommisji Rewizyjnej PZD z okazji Okręgowych Dni Działkowca i Jubileuszu 35-lecia PZD. Natomiast, Pani Joanna Borowiak i Marek Wojtkowski, w swoich wystąpieniach, wskazali na potrzebę istnienia ogrodów działkowych w miastach, gdyż dzięki takiej symbiozie zyskują wszyscy: miasta mają zielone płuca wytwarzające życiodajny tlen, a mieszkańcy mają możliwość rekreacji i wypoczynku, połączonego ze wsparciem domowych spiżarni własnymi przetworami owocowo - warzywnymi. Zarówno pani poseł jak i pan prezydent zadeklarowali pomoc dla działkowców. Ponadto, z okazji Okręgowych Dni Działkowca - Włocławek 2016 wpłynęły listy gratulacyjne od przyjaciół i sympatyków działkowców i Polskiego Związku Działkowców.
 

  
 

  
 
Kolejnym punktem obchodzonego święta było wręczenie odznaczeń związkowych, złotych odznak zasłużonego działkowca oraz odznak „Za zasługi dla PZD”. Aktu udekorowania powyższymi odznaczeniami dokonali obaj członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. W imieniu Prezesa PZD odznaczenia działkowców dokonał Pan Czesław Smoczyński natomiast asystował przy tym Pan Piotr Gadzikowski. Następnym ważnym punktem było ogłoszenie wyników konkursów na najładniejszą działkę i Rodzinny Ogród Dzialkowy z pełną i nie pełną infrastrukturą. Działkowcy nie kryli swego zadowolenia i zaskoczenia z otrzymanych pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych.
 
 
W sposób specjalny uhonorowano wyjątkowo zasłużonego prezesa zarządu rod. Za najbardziej efektywną pracę w 2016 roku oraz aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych na niezbędne inwestycję w ROD, tytuł najlepszego prezesa wraz z ogromnym pucharem i dyplomem trafił w ręce Pani Marii Jarzębowskiej. Pani Jarzębowska jest prezesem Zarządu ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu”. Dzięki operatywności i zaangażowaniu osobistemu pani prezes udało się pozyskać kwotę blisko dwustu tysięcy złotych z Budżetu Obywatelskiego Miasta Torunia na budowę sieci wodociągowej ogrodu.
 
 
Prezes OZ PZD w podsumowaniu części oficjalnej podkreślił, że przez 35 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców przyszło nie raz zewrzeć działkowcom szyki by wydrzeć z rąk osób i instytucji nieprzychylnych idei ogrodnictwa działkowego przynależne nam prawa. Zaakcentował także to, że i w obecnym czasie przyszło nam toczyć bój z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o zagwarantowane Ustawą o ROD i Statutem prawa i obowiązki. Jednocześnie wyraził słowa nadziei, że dotychczasowa jedność działkowców i ich siła spowoduje, iż i tym razem wspólnie wyjdziemy zwycięsko z tego boju.
 
 
Po części oficjalnej kolumna marszowa złożona z działkowców i zaproszonych gości wraz z orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi udała się na teren ROD „Zalesie”. Jest to ogród położony w malowniczej dolinie rzeki Zgłowiączki. Na tym terenie funkcjonuje łącznie 11 rodzinnych ogrodów działkowych. Po dotarciu na miejsce, wszyscy zajęli miejsca siedzące przy stołach rozkoszując się wspaniałym żurkiem kujawskim z białą kiełbasą w roli głównej. Występy artystyczne zostały poprzedzone salwą armatnią w wykonaniu zespołu rekonstrukcyjnego średniowiecznej artylerii. Po czym swoje umiejętności prezentował Zespół folklorystyczny „Kujawy” oraz zespół muzyczny przygrywający szlagiery muzyki rozrywkowej.  Wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się pokaz walk rycerskich oraz wielokrotne wystrzały z przeróżnego rodzaju broni palnej. Część kulturalno – rozrywkowa niewątpliwie zintegrowała działkowców z całego okręgu, którzy niechętnie opuszczali Włocławek, aby spotkać się za rok w innym mieście naszego regionu. W uroczystości wzięło udział 730 działkowców.
 
 
Reasumując, należy jednoznacznie stwierdzić, że tegoroczna uroczystość „Okręgowych Dni Działkowca – Włocławek 2016” połączona z Jubileuszem 35-lecia Polskiego Związku Działkowców była wyjątkowo „wystrzałowa” i dobrze zorganizowana, czego potwierdzeniem były słowa uznania działkowców wracających do swoich miast i domów.
 
 Nadesłane listy gratulacyjne:
 
 
  
 
 
tekst:  Anna Bołądź, Z-ca dyrektora biura OZ PZD,
foto: Robert Maciejewski, e-chelmno.pl
 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio