Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusze ROD w Okręgu Szczecińskim - 14.09.2016

Każdy rodzinny ogród działkowy na swój sposób świętuje rocznicę swojego początku istnienia.

Jubileusz, czy mniejszy, czy większy, jest okazją do przypomnienia historii i przebytej drogi oraz osiągnięć. Jest też doskonałą okazją do złożenia podziękowania tym, którzy tworzyli ten dorobek na przestrzeni czasu.

W szczecińskim okręgu w bieżącym roku jubileusze obchodzą:

• 15 - lecia - 1 ROD

• 30 - lecia - 2 ROD

• 35 – lecia - 6 ROD

• 40 - lecia - 5 ROD

• 45 - lecia - 5 ROD

• 50 - lecia - 1 ROD

• 55 - lecia - 2 ROD

• 65 - lecia - 1 ROD

• 70 - lecia - 14 ROD

W ramach integracji działkowców dotychczas odbyło się 30  uroczystości ogrodowych dni działkowca.

Świętowaliśmy również, w czasie Okręgowych Dni Działkowca w Goleniowie, wraz z ROD „Ina” -  50 letnim Jubilatem.

 Ukoronowaniem były Krajowe Dni Działkowca, połączone z Jubileuszem 35 - lecia Polskiego Związku Działkowców.

Dokonania tych 35 lat są niemałe i wymierne. Przybyło nam ogrodów, przybyło nam hektarów, dorobiliśmy się dobrego prawa, wykształcono samorządy różnych szczebli, stworzyliśmy warunki do tego, aby ogrody mogły się rozwijać, a co najważniejsze, obroniliśmy je przed różnymi, dość kuriozalnymi pomysłami, które zmierzały do ich osłabienia, a wręcz do całkowitej likwidacji.

Nasza szesnastoosobowa delegacja, z okręgu szczecińskiego, uczestnicząca w Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu, przywiozła na uroczystość jubileuszu podziękowanie za „Największy sukces PZD, milion rodzin nadal ma działkę”, które to słowa głosiło hasło z prawej strony namiotu oraz przekazaliśmy życzenia,„Wspólna historia, wspólna praca, wspólna przyszłość”, które wyrażało hasło wiszące z lewej strony namiotu.

Te dwa hasła łączą przeszłość z przyszłością.  Z tej też okazji, przekazujemy dla wszystkich działkowców naszego okręgu podziękowania za dokonania dotychczasowe i życzymy, aby w nadchodzącej przyszłości nie mąciły naszych świąt, nierozważne kroki niektórych polityków.

Dziękujemy Krajowej Radzie PZD, na czele z Prezesem za kreowanie polityki rozwoju, za trwanie na pozycjach i obronę ogrodów przed zagrożeniami.

Dziękujemy samorządom gmin, powiatów i Województwa Zachodniopomorskiego,  Urzędowi Marszałkowskiemu za rozumienie potrzeb istnienia ogrodów oraz za wieloletnią pomoc w zachowaniu ogrodów.

Nasze ogrody mają istnieć i iść w kierunku służby działkowcom i społeczności miast. Dzieje się w nich dużo dobrego. Kto śledzi nasze strony internetowe, ma okazję  dostrzec w jaki sposób realizowany jest program społeczny i w jakim kierunku zmierzamy.

Przeprowadzony tego lata, powszechny przegląd  ogrodów i działek w całym kraju, dostarczył bogatego materiału do analiz i ukierunkowania rozwoju ogrodów w przyszłości.

Cały czas jesteśmy pod wrażeniem wspaniałej uroczystości Jubileuszu 35-lecia Związku, na gościnnej Ziemi Śląskiej. W załączeniu pokazujemy zdjęcia, świadczące o nastrojach uczestników. Wszystkim życzymy, by te nasze ogrody trwały wiecznie, by były ostoją spokoju, radości i wypoczynku w harmonii z otaczającą nas przyrodą.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio