Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Okręgu Toruńsko-Włocławskim zakończony został "Powszechny przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku" - 17.08.2016

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców zakończył się program pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania działek i rod w 2016 roku”. W terenie pracowało 15 trzyosobowych komisji, które dokonały przeglądu 195 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 1.139 ha. Materiał pozyskany dzięki pracom komisji jest bardzo bogaty i w pełni odzwierciedla obecny stan zagospodarowania ogrodów i działek. Osoby powołane do zespołów komisyjnych wykonały olbrzymią pracę, poświęcając swój prywatny czas i w dodatku społecznie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że „Powszechny przegląd zagospodarowania rod i działek” powstał z koncepcji Prezydium Krajowej Rady PZD powołanej do życia Uchwałą Nr 145/2016 z dnia 11 maja 2016 roku.

Komisje pracujące podczas przeglądów, w większości oceniają zagospodarowanie ogrodów jako dobre. Ogrody są zadbane, Zarządy ROD dbają o to żeby panował na nich porządek, żeby działkowcy żyli w zgodzie i harmonii ze sobą wzajemnie oraz z przyrodą. We wnioskach komisje wskazywały, że istnieją ogrody zagospodarowane w taki sposób, że nie ma możliwości wjazdu na ich teren, w niektórych aleje są zbyt wąskie. Zauważona została również tendencja polegająca na zmianie działek z produkcyjnych na rekreacyjne. Zmian takich dokonują w większości nowi użytkownicy działek. Oceniając zagospodarowanie ogrodów komisje zwróciły również uwagę na brak parkingów, niewystarczającą ilość terenów wspólnych oraz na to, że część elementów infrastruktury wymaga modernizacji np. instalacje wodne, elektryczne czy też ogrodzenia ogrodów. W związku z czym koniecznym wydaje się pozyskiwanie środków finansowych z funduszy rządowych, samorządowych i unijnych.
 
 
 
Dyrektor Biura OZ PZD- Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio