Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD "100-lecia Zakładów Mięsnych" w Toruniu zdobył pieniądze z Budżetu Obywatelskiego - 27.07.2016

Nowe drogi, nowe budynki i nowa infrastruktura mają bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Ujemnym skutkiem powstających dróg jest negatywny wpływ nowych rozwiązań melioracji, który najczęściej przedkłada się na obniżenie poziomu wód gruntowych. To natomiast, ma niebagatelny oddźwięk na życie ogrodów działkowych w przeważającej większości korzystających ze studni głębinowych, pozyskując w ten sposób życiodajną wodę. Właśnie z takim problemem borykają się działkowcy lewobrzeżnej części Torunia, gdzie od czasu wybudowania nowej przeprawy mostowej odnotowano diametralny spadek poziomu wód głębinowych. Zarząd ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu podjął się wyzwania pozyskania środków finansowych z budżetu partycypacyjnego na 2017 rok.  
Po wstępnej euforii przyszedł czas na rozterki czy plan uzyska pozytywną weryfikację oraz czy uda się podołać wymaganiom formalnym. Jednak czarna wizja całkowitego braku wody dopingowała członków zarządu rod do dalszej walki o wymarzony wodociąg z czystą wodą. W każdym środowisku potrzebna jest osoba, która ma wizję, swoistego koła zamachowego pobudzającego innych do wytężonej pracy. Taką osobą w ogrodzie jest bezsprzecznie Pani Maria Jarzębowska, pełniąca funkcję prezes zarządu rod. Kobieta wulkan, o olbrzymim zaangażowaniu w życie ogrodu i Polskiego Związku Działkowców. Idea budowy wodociągu nie była pierwszą, której realizacji podjęła się Pani Maria Jarzębowska. Na swoim koncie ma budowę plenerowej siłowni na terenie ogrodu, czy chociażby regularne wizyty dzieci w wieku wczesnoszkolnym na „zielonych lekcjach”.

Gdy tylko projekt pn. „Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu” uzyskał pozytywny wynik weryfikacji i został zaakceptowany do fazy głosowania, Pani Maria Jarzębowska z pozostałymi członkami zarządu jak również sporą grupą działkowców z pełną werwą przystąpiła do zbierania podpisów poparcia. Wynik jaki uzyskano jest imponujący. Pani Maria Jarzębowska dostarczała ankiety z podpisami poparcia w wypchanych do granic możliwości torbach reklamowych, budząc tym samym blady strach w oczach osób przyjmujących w biurze podawczym Urzędu Miasta Torunia. Swój udział w kampanii zbierania podpisów miał również Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD, propagując ją na stronie internetowej oraz podczas szkoleń dla Społecznej Służby Instruktorskiej.
 
25 lipca bieżącego roku zostały ogłoszone wyniki głosowań na budżet partycypacyjny Miasta Torunia na 2017 rok. Projekt ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” na wykonanie sieci wodnej w ogrodzie uzyskał prawidłowo oddanych 1807 głosów, czym uplasował się w czołówce projektów, na które oddano najwięcej głosów. Po weryfikacji kosztorysowej uzyskane środki na budowę wodociągu w ogrodzie to kwota 191.420,00 zł.

Wszystkim osobom zaangażowanym a szczególnie Pani Marii Jarzębowskiej w pracę nad tym projektem i pozyskiwaniem głosów poparcia składamy wyrazy najgłębszego uznania, życząc zarazem dalszego powodzenia i kreatywnego rozwoju ogrodu.

 

Autor:Dyrektor Biura OZ PZD- Piotr Gadzikowski
 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio