Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Początkujący działkowcy z terenu Kielc pozyskali niezbędną wiedzę - 26.07.2016

W dniach 20 i 21 lipca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się kolejne z cyklu szkoleń skierowanych do początkujących działkowców, którzy swoje działki wybrali na terenie Kielc i najbliższych okolic.

Zgodnie z przyjętym porządkiem, pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z regulacjami w zakresie prawidłowego zagospodarowania działki, jej modernizacji i funkcjonowania ogrodu jako całości. Omówiono podstawowe zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia indywidualnego użytkownika działki jakie zawarte są w ustawie o ROD, Statucie PZD czy Regulaminie ROD. Szczególny nacisk położono na kwestię altan (ich budowy, dopuszczalnych parametrów) oraz zasad wycinki drzew. Zebranym przedstawiono także aktualną sytuację działkowców, ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD w zakresie ostatnich działań Rzecznika Praw Obywatelskich i jego wniosku do NSA.

W przeprowadzonej dyskusji działkowcy wprost wskazali na brak dobrej woli ze strony Rzecznika dochodząc do konkluzji, że całokształt podjętych z jego strony inicjatyw z pewnością nie idzie w parze z dobrem obywateli.

Drugi dzień szkolenia poświęcono już kwestiom stricte ogrodniczym. Pan Edward Galus – Prezes OZ omówił z uczestnikami m. in. zagadnienia z zakresu ekologii na działce wraz z ochroną roślin, podstawy wiedzy z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, uprawy ziół i ziołolecznictwa. Całości dopełniły tematy w zakresie uprawy roślin ozdobnych, których w ROD można zaobserwować coraz więcej. Prezes OZ udostępnił również zainteresowanym materiały źródłowe, pomocne w uprawie roślin.

Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzymał pozycje związkowe: „Vademecum działkowca” oraz „Ekologiczną ochroną roślin na działce”. Całości dopełniło Zaświadczenie, które będzie jednocześnie miłą pamiątką dla każdego z nowych działkowców.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio