Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przeglądy ROD w okręgu częstochowskim na ukończeniu - 22.07.2016

Okręgowy  Zarząd  w Częstochowie zgodnie z uchwałą 145/2016 Prezydium Krajowej  Rady PZD w sprawie realizacji projektu pod nazwa „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”,  powołał jedenaście komisji do przeprowadzenia przeglądu. Po naradzie  członków  komisji rozpoczęły  się  prace  w  terenie.

W skład komisji przeglądowych  weszli członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Instruktorzy SSI,  oraz  Prezesi ROD. Prace komisji przeglądowych spotkały się z  dużym  zrozumieniem  i  przychylnością działkowców oraz zarządów ROD. Efekt dotychczas prowadzonych przeglądów jest imponujący.  Szereg  uwag  i  wniosków,  dotyczących  przede  wszystkim  sposobu zagospodarowania ogrodu i działek  oraz  potrzeb  remontowych  ogrodowej  infrastruktury.

Przeglądy na  naszym  terenie  są prowadzone zgodnie z przyjętymi przez poszczególne komisje harmonogramami. Na dzień  20.07.2016  roku   osiem  komisji  zakończyło  swoje  prace przeglądowe.  Ogólnie pozostałym  3  komisjom pozostało jeszcze do  przeglądu  13  ogrodów  co  stanowi  22  %  ogółu  ROD  naszego  działania.  Wg  przyjętego  przez  komisję  harmonogramu  terminem  granicznym  przeglądów  jest  dzień  13.08.2016  roku.  Przewodniczący  komisji  potwierdzają  z  całą  odpowiedzialnością  terminowe  zakończenie  planowanych  prac  przeglądowych.

Zdaniem  Prezydium  OZ w Częstochowie na  dzień  20.07.2016  roku  powołane  komisje  przeprowadziły  lustracje  46  ROD  użytkowanych  przez  7.000  działkowców.  Jest  to  dobry  wynik  i  w ocenie  Prezydium  zasługuje  na  dobrą  ocenę.  Po  zakończeniu  prac  komisji  zostanie  rozpoczęty  ostatni  etap  przeglądu  - ocena  i  opracowanie  wniosków  dla  poszczególnych  ROD  jak  również  sprawozdania  dla  KR PZD.

Opracował:

Adam  Więcławik

Dyrektor  Biura  OZ  PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio