Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie ROD "Zalesiany" w Niewodnicy Kościelnej - 20.07.2016

W dniu 16 czerwca 2016 r., wskutek apelacji od wyroku z dnia 21 grudnia 2015 r. wniesionej przez OZ Podlaski PZD, w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których obecnie znajduje się ROD "Zalesiany", przeciwko OZ Podlaskiemu PZD o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał apelację OZP PZD za zasadną i w związku z tym zmienił zaskarżony wyrok oraz oddalił powództwo.

Warto przypomnieć, że wyrok z dn. 21 grudnia 2015 r. wydany w I instancji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylał się ku żądaniom powodów i nakazał wykreślenie przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców wieczystego prawa użytkowania przedmiotowego gruntu z treści księgi wieczystej. Od takiej decyzji odwołanie złożył Okręgowy Zarząd Podlaski PZD.

Ogród „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej zajmuje 9 ha i użytkuje go 138 działkowców. Na jego terenie znajduje się ośrodek sportu i rekreacji. Działkowcy olbrzymim nakładem finansowym i własnej pracy stworzyli miejsce pełne zieleni do wypoczynku dla siebie i swoich najbliższych. Wcześniej na tym terenie  znajdowała się żwirownia. O całej sprawie związanej z roszczeniami wysnuwanymi względem tego ogrodu można przeczytac więcej w artykułach:

Niszcząca siła roszczeń, czyli jak spadkobiercy próbują zlikwidować najpiękniejszy ogród w Polsce

Czy działkowcy z Podlasia będą musieli zapłacić spadkobiercom ponad 8 mln zł?

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio