Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejny świętokrzyski ROD wsparty finansowo przez samorząd - 18.07.2016

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach często informuje o dobrych stosunkach, jakie Rodzinne Ogrody Działkowe z naszego województwa utrzymują z włodarzami tutejszych miast i gmin. Potwierdzane jest to raz za razem w postaci pozytywnych decyzji wydawanych przez tutejszych samorządowców (choćby stwierdzających nabycie prawa użytkowania z art. 76 czy 75 ustawy o ROD) czy oficjalnego wsparcia w trakcie różnorakich batalii o ROD czy niedawno – o altany.

             Z punktu widzenia działkowców równie ważna jest pomoc finansowa, jakiej tutejsze samorządy wielokrotnie udzielały już rodzinnym ogrodom działkowym. Dzięki kwotom dotowanym przez urzędników udało się m.in. zelektryfikować ROD „Stokrotka” we Włoszczowie czy też wykorzystać trudny pod względem ukształtowania, dotychczas niezagospodarowany teren ROD „Olszynka” w Kazimierzy Wielkiej.

             Ostatnio sukcesem we współpracy z samorządem pochwalić się może ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. W dniu 29 czerwca br. tamtejsza Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Wszystko po to, aby udzielić dotacji na wykonanie kolejnego etapu elektryfikacji Ogrodu. W pomyślnym zakończeniu rozmów z Urzędem Miasta w tej kwestii ogromną rolę odegrał Prezes ROD im. T. Kościuszki Pan Józef Rękas, który od samego początku mocno angażował się w pozyskiwanie dla ROD środków z wszelkich możliwych źródeł. Niebagatelna pomoc finansowa, jaka spłynęła z Ratusza w kwocie 35.000 zł pomoże Ogrodowi dokończyć dużą inwestycję, zaś dla innych ROD stanowi optymistyczny sygnał do starania się o dotacje w siedzibach swoich samorządów.

                                              

                                                                                              Anna Ślusarczyk

                                                                                              inspektor ds. terenowo-prawnych

                                                                                              Okręg Świętokrzyski PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio