Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie OZ w Pile - 03.06.2016

W dniu 30 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.

Głównym tematem posiedzenia była ocena sytuacji ogrodów, działkowców i Związku w związku z działalnością stowarzyszeń w sprawie zamieszkiwania i altan ponadnormatywnych oraz podejmowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich działaniami w tej sprawie. Omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany w dniu 18 kwietnia 2016 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które może dotyczyć także funkcjonowania ROD. Temat przedstawiła Wiceprezes OZ Maria Fojt. W tej sprawie Okręgowy Zarząd PZD z Okręgową Komisją Rewizyjną przyjął list do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Okręgowy Zarząd PZD przyjął po przedstawieniu przez Skarbnika OZ Brunona Semrau zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2015 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2016 rok. Sprawozdanie finansowe przyjęto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Sekretarz OZ PZD - Marian Ostaszewski przedstawił ocenę walnych zebrań sprawozdawczych które odbyły się w okręgu we wszystkich 83 ogrodach Okręgu w Pile.

Wiceprezes OZ PZD - Maria Fojt przedstawiła informację Prezydium OZ na temat realizacji stanu prawnego gruntów ROD zgodnie art. 76 i 75 ustawy o ROD oraz szczegółową informację na temat działań podejmowanych przez OZ i osiągnięte efekty w sprawie roszczeń do części gruntów czterech ROD naszego okręgu.

Sekretarz OZ - Marian Ostaszewski przedstawił uchwałę Prezydium OZ w sprawie realizacji na terenie naszego okręgu "Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku". Poinformował członków OZ o naradach szkoleniowych dla Zespołów kontrolnych oraz terminach przeprowadzenia przeglądów w ROD. Przedstawił również informacje nt. realizacji uchwały w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD.

W tematach przedstawionych na posiedzeniu głos zabrali członkowie OZ:

  • Czesław Wiśniewski poparł uchwałę Krajowej Rady PZD w sprawie powszechnego przeglądu ogrodów i działek.
  • Zygmunt Czarny - stwierdził, że popiera Uchwałę Krajowej Rady PZD w sprawie powszechnego przeglądu ogrodów, gdyż w okresie od ostatniego powszechnego przeglądu minęło kilka lat. Ogrody i ich infrastruktura oraz zagospodarowanie działek się zmieniły. W sprawie podejmowanych działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że źle się znowu dzieje wokół ogrodów i altan ogrodowych. Winniśmy wszyscy bronić swoich praw oraz ustawy o ROD i Związku.
  • Marian Ostaszewski - odniósł się do przygotowania przez Zarządy ROD walnych zebrań sprawozdawczych. Stwierdził, że podczas szkoleń musimy szczegółowo odnieść się do spraw, które wymagają lepszego przygotowania.

Maria Fojt - odniosła się do sprawy zapisów dotyczących ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zaapelowała, aby jak najszybciej temat ponownie sprawdzić we wszystkich Gminach, mimo iż temat ten był szczegółowo badany w naszym okręgu i ogrody są zapisane w mpzp lub w studium. Poprosiła, aby włączyli się do badania tego problemu wszyscy członkowie Prezydium, Prezesi ROD oraz członkowie OZPZD. Temat ten powinien być przedstawiony i oceniony na Prezydium OZ oraz zebraniu OZ PZD.

W sprawach powszechnego przeglądu ROD stwierdziła, że jest to słuszna decyzja. Trzeba zbadać aktualny stan ich zagospodarowania i zapoznać się z problemami Zarządów ROD jakie mają w sprawach altan, zamieszkiwania oraz potrzebach inwestycyjnych i remontowych.

Podziękowała wszystkim Księgowym ROD za przygotowanie sprawozdań finansowych oraz Prezesom ROD za przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych.

- Brunon Semrau - odniósł się w swoim wystąpieniu do spraw finansowych w ROD zwracając uwagę na sprawę wykorzystania środków z majątku PZD.

Prezes OZ Marian Praczyk zaapelował do wszystkich uczestników zebrania o podjęcie działań w sprawie pozyskiwania środków finansowych z samorządów Gmin oraz z budżetów obywatelskich.

Maria Fojt
Wiceprezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio