Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa w okręgu podkarpackim - 03.06.2016

W dniu 31 maja 2016 r. w siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie odbyła się narada szkoleniowa członków zespołów powołanych do realizacji projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych i działek w 2016 roku”. W naradzie, prowadzonej przez Prezes OZP, uczestniczył pan dr Damian Makowski – instruktor ds. ogrodnictwa w Krajowej Radzie PZD.

Pierwszym punktem narady było omówienie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, czyli również altan działkowych. Prezes OZP poinformowała uczestników szkolenia, że szczególne zagrożenie dotyczy tych ogrodów działkowych, które nie są ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także tych, które co prawda są umieszczone w planach, ale ich ustalenia szczegółowe nie zezwalają na lokalizację altan działkowych. Pan dr Damian Makowski podkreślił, że stanowisko Krajowej Rady jest w tej sprawie jednoznaczne i przeciwstawia się inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich. Krajowa Rada PZD złożyła pismo do Rzecznika w sprawie wycofania wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Efektem krótkiej dyskusji w tym temacie było przyjęcie przez uczestników narady szkoleniowej listu do RPO w sprawie wycofania wniosku.
 
 
W kolejnym punkcie narady przedstawione zostały założenia, sposób przeprowadzenia i cel wykonania przeglądów w rodzinnych ogrodach działkowych, zawarte w Komunikacie Prezydium KR z dnia 12.05.2016 r. oraz Uchwałę nr 145/2016 Prezydium KR w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek. Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek jest niezbędnym elementem programu unowocześniania infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych oraz projektu „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Ogrody na miarę XXI wieku powinny być zadbane, posiadać nowoczesną infrastrukturę i być przyjazne społeczeństwu. Przeglądy pozwolą poznać potrzeby ogrodów, ich stan zagospodarowania, a także sposób wykorzystania i urządzenia działek rodzinnych. Dla ułatwienia realizacji zadań zespoły mogą zbierać informacje w tabelach oraz gromadzić dokumentację fotograficzną.   
 
Prezes OZP zapoznała uczestników z treścią uchwały nr 84/2016 Prezydium OZP z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Na podstawie tej uchwały w Okręgu Podkarpackim powołanych zostało 14 zespołów w celu przeprowadzenia przeglądów ogrodów i działek w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku. W skład komisji weszli członkowie Prezydium i Okręgowego Zarządu, instruktorzy SSI i pracownicy merytoryczni Biura OZP. Przegląd nie ma na celu przeprowadzenia swego rodzaju rewolucji w ogrodach  i likwidowania wieloletnich zaszłości, ale stwierdzenie przez zespoły aktualnego stanu zagospodarowania ROD i działek. Członkowie komisji otrzymali wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 
 
W toku dyskusji uczestnicy narady dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej oraz angażowania się działkowców w działania zmierzające do unowocześniania ogrodów. Zwrócono również uwagę, iż przeprowadzona końcowa ocena przeglądów powinna zostać rozpowszechniona w celu pokazania społeczeństwu, jak wiele można osiągnąć działając w jednej dużej organizacji zrzeszającej działkowców.
 

Witold Majchrowicz
insp. ds. terenowo-prawnych  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio