Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie seniorów w Sali Błękitnej UM Poznania - 11.05.2016

W Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania 09.05.2016 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Jędrzejem Solarskim, zaproszonymi  reprezentantami 19 Kół Emerytów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odział w Poznaniu, Komisji Polityki Społecznej OZ PZD, CIS i licznymi organizacjami pozarządowymi.

Środowisko senioralne w Poznaniu to 123 tys. mieszkańców 60+, liczną grupę stanowi rzesza działkowców - ok .60% z nich to właśnie seniorzy. Prezydent Jędrzej Solarski, który nadzoruje i współpracuje  z organizacjami pozarządowymi dużą wagę przykłada do działań na rzecz seniorów w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej i kultury. Działalność organizacji można nazwać usługami publicznymi, członkowie nie czekają aż państwo ich obsłuży. MRS widzi potrzebę współdziałania z organizacjami skupiającymi seniorów. Członkowie organizacji, klubów seniora swoim zaangażowaniem działają na rzecz integracji środowiska senioralnego i pogłębieniu jego uspołecznienia. Musimy być świadomi, że mamy prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowotnego, fizycznego. Najlepszy przykładem może być Polski Związek Działkowców, mimo że  od lat finansowany jest  ze składek  swoich członków.

W czasie dyskusji Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa przedstawił pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego. Ogrody uzupełniają potrzeby społeczeństwa w zakresie socjalnym, wypoczynkowym poprzez kształtowanie warunków dla aktywnego i zdrowego trybu życia rodzin, a zwłaszcza   emerytów i rencistów. Są zielonymi płucami miast, ochroną dla środowiska i przyrody. Ogrody zyskują status urządzeń  użyteczności publicznej o funkcji prospołecznej. Widząc tą perspektywę i potrzebę otwarcia ogrodów działkowych dla społeczeństwa PZD przyjął „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD” mający przede wszystkim na celu dostosowanie niezbędnej infrastruktury do nowych wyzwań, która  winny być przystosowana do pełnienia wielu funkcji;

  • integracyjnych  obchodów Dni Działkowca i Jubileuszy,
  • współpracy ze szkołami ,organizacjami pozarządowymi,
  • działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • organizacji zajęć w klubach seniora,
  • winny powstawać ogródki Jordanowskie, place zabaw, siłownie plenerowe.

Aby mieszkańcy Poznania mogli korzystać z ROD - Parków potrzebne są inwestycje w infrastrukturę Ogrodu. Zauważyć należy otwartość władz administracyjnych Poznania, w tym Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, wolę udzielenia pomocy finansowej ze środków unijnych na  projekty. Na zakończenie wypowiedzi Prezes Zdzisław Śliwa zaprosił wszystkich zebranych na organizowany w dniu 19.05.2016 r. „Piknik Seniora „który odbędzie się na ROD im H. Dąbrowskiego przy ul. Piątkowskiej.

Należy docenić pracę społeczną na rzecz publicznych korzyści, razem możemy mieć większy wpływ na  to co się robi dla ludzi starszych w naszym mieście. MRS pełni rolę integracyjną, informacyjną i umożliwiającą komunikowanie się, wspierania dialogu społecznego w senioralnej grupie wiekowej. Na stronie internetowej /mrs.poznan.pl znajdziemy bazę wiedzy, informacji o wydarzeniach w Poznaniu. Jako członkowie Komisji Polityki Społecznej zachęcamy do odwiedzenia i korzystania z informacji zamieszczanych na stronie  internetowej MRS.

TL

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio