Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rozmowy o problemach działkowców z Prezydentem Grudziądza - 10.05.2016

9 maja 2016 roku doszło do spotkania przedstawicieli Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w osobach Piotr Gadzikowski – Prezes OZ PZD oraz Mieczysław Chrapiński – Wiceprezes OZ PZD z Prezydentem Miasta Grudziądza – Robertem Malinowskim. Podczas spotkania przedstawiciele władz okręgowych PZD poruszyli wiele tematów dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych. Tematem przewodnim była problematyka zamieszkiwania i budowanie ponadnormatywnych altan przez działkowców.

Prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski przedłożył na ręce Prezydenta Grudziądza wstępny projekt porozumienia między PZD a samorządem lokalnym, mówiący o powołaniu do życia komisji, w pracach której udział braliby przedstawiciele obu stron oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Powyższa komisja, według założeń zajmowałaby się problemem zamieszkiwania w altanach przez osoby, które są nieporadne życiowo. Pozostałe zagadnienia, które zawarte w porozumieniu dotyczą między innymi wspólnych działań Gminy Miasta Grudziądz oraz Polskiego Związku Działkowców, zmierzających do modernizacji oraz rewitalizacji rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Grudziądz, oraz współpracy samorządu lokalnego oraz Polskiego Związku Działkowców w ramach szeroko pojętego zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem będą nieruchomości zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe bądź przeznaczone pod taką funkcję. Niewątpliwie ważnym tematem jest współpraca przy przygotowywaniu przez Gminę Miasto Grudziądz wniosków o dotacje celowe z budżetu państwa, na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o ROD. Z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Pana Prezydenta spotkała się inicjatywa PZD w zintensyfikowaniu współpracy z publicznymi placówkami oświatowymi, polegającej na organizowaniu otwartych zajęć na terenie ogrodów. Nie obyło się również bez rozmowy na tematy bieżące, w tym sprawa roszczeń do gruntów czy rozwiązań komunikacyjnych mających ułatwić działkowcom docieranie do ogrodów.

Bardzo miłym akcentem było przekazanie przez Prezydenta Miasta Grudziądza – Roberta Malinowskiegookazjonalnego listu adresowanego do Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego zawierającego życzenia z okazji Jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców.
 
Mieczysław Chrapiński
Wiceprezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio