Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z Prezydentem Słupska - 09.05.2016

4 maja Prezydent Słupska Robert Biedroń spotkał się z mieszkańcami Słupska, aby podyskutować o utrzymaniu czystości w mieście. Jednym z tematów rozmowy była także  gospodarka odpadami na terenach słupskich ROD.

Z ramienia OZ w Słupsku działkowców reprezentował Prezes okręgu Wiesław Boratyński. W spotkaniu uczestniczyli także prezesi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta.

Ze strony miasta oprócz Prezydenta Roberta Biedronia, władze reprezentował Wiceprezydent Marek Bierancki, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Maja Wawroska, Komendant Straży Miejskiej insp. Andrzej Szaniawski i Prezes PGK Sp. z o.o. w Słupsku Mariusz Chmiel. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezydenta Słupska.

W trakcie spotkania prezesi przekazali informacje jak na dzień dzisiejszy radzą sobie z gospodarką odpadami na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i na terenach przyległych do ogrodów.  Obecnie słupskie ogrody podpisują umowy indywidualne z firmami zajmującymi się wywozem odpadów. Odpady zbierane są w sposób selektywny do kontenerów bądź worków, w zależności od ogrodu  

Po wysłuchaniu informacji Pan Prezydent wyraził większe oczekiwania w stosunku do działalności zarządów ROD w tym zakresie. Dotyczy to zarówno zwiększenia ilości kontenerów na terenie ROD w przypadku wytwarzania dużej ilości odpadów, jak również ustalenia harmonogramu ich wywozu.

W swojej wypowiedzi podkreślił także, że generalnie rozwiązanie problemu leży w sferze kultury osobistej działkowców. Tym niemniej należy wykorzystać istniejące możliwości do poprawy sytuacji. Rodzinne Ogrody Działkowe nadal będą mogły zawierać umowy indywidualne na wywóz odpadów.

Półtoragodzinne spotkanie zakończyło się zapowiedzią kolejnego spotkania po 20 maja 2016 r. w uzgodnionym terminie. Godnym podkreślenia jest fakt, że spotkanie odbyło się w rzeczowej i konstruktywnej atmosferze.

 

WB/AD 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio