Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W okręgu sudeckim ROD inwestują na rzecz poprawy swojego wizerunku - 09.05.2016

Z podsumowania inwestycji i remontów w ROD zrealizowanych w roku 2015 wynika, że w Okręgu Sudeckim zostało wykonanych 70 zadań na łączną wartość ok. 460 tysięcy złotych. Na część środków finansowych tej kwoty składają się również udzielone dotacje z Funduszu Rozwoju PZD w wysokości 95,3 tyś. zł. oraz środki z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,4 tyś zł. Pozostałe środki w kwocie ponad 344 tyś. zł. stanowią środki własne ROD zgromadzone na ogrodowym funduszu rozwoju ROD.  

Stosunkowo wysoki udział środków własnych ROD w inwestycjach świadczy o oszczędnym gospodarowaniu pieniędzmi działkowców przez zarządy ROD. Z satysfakcją zauważyli to działkowcy podczas walnych zebrań sprawozdawczych. W dyskusjach nad sprawozdaniami z działalności merytorycznej i finansowej ROD za 2015 r. działkowcy postulowali, aby zarządy ROD nadal kontynuowały zadania na rzecz poprawy wizerunku ogrodów. W wielu zebraniach uczestniczyli burmistrzowie miast, a więc mieli okazję poznać jakie są potrzeby ogrodów, jak sobie radzą z nimi działkowcy i zarządy ROD i czego oczekują od samorządów gminnych.

Ogrody najczęściej inwestowały w infrastrukturę ogrodową, bez której prawidłowe funkcjonowanie ROD byłoby niemożliwe. Zadania inwestycyjne w ubiegłym roku obejmowały: remonty domów działkowca, remonty ogrodzenia zewnętrznego, remonty i modernizację sieci elektroenergetycznych i wodociągowych.

Z zakończonych inwestycji zadowolone są nie tylko same zarządy ROD, które przygotowały wnioski na ubiegłoroczne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, ale przede wszystkim działkowcy, którzy zdecydowali o tych zadaniach uchwalając je wspólnie.

Wartość poszczególnych zadań przypada w udziale na:

 • domy działkowca i budynki administracyjne: 161,13 tyś. zł,
 • ogrodzenia: 125,22 tyś. zł,
 • sieć wodociągowa: 75,3 tyś. zł,
 • sieć energetyczna: 69,85 tyś. zł,
 • drogi i aleje: 8,48 tyś. zł,
 • ochrona środowiska: 5,8 tyś zł,
 • tereny rekreacyjne: 1,5 tyś. zł,
 • inne zadania: 12,57 tyś. zł.

Ilość poszczególnych zdań zrealizowanych przez Ogrody:

 • ogrodzenia: 18 zdań,
 • domy działkowca i budynki administracyjne: 15 zadań,
 • sieć wodociągowa: 11 zadań,
 • sieć energetyczna: 10 zadań,
 • drogi i aleje: 4 zadań,
 • ochrona środowiska: 3 zadań,
 • tereny rekreacyjne: 2 zadania,
 • inne zadania: 7

Rok 2016 zapowiada się również pracowicie, ponieważ do Okręgu Sudeckiego spływają już wnioski z walnych zebrań sprawozdawczych o dofinansowanie inwestycji i remontów w ROD. Realizacja takich działań jest niezwykle potrzebna nie tylko ze względu na poprawę funkcjonowania ogrodów i realizowania programu społecznego ich rozwoju, ale również aby zachęcić przyszłych działkowców do posiadania swojej działki.

Z niecierpliwością czekamy również na ogłoszenia konkursów budżetów obywatelskich i partycypacyjnych, ponieważ zarządy ROD deklarują swój udział w przygotowaniu i sporządzaniu wniosków o sfinansowanie planów rozwojowych ROD.

 

Piotr Piątek

Inspektor ds. inwestycyjnych

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio