Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileuszowe posiedzenie Prezydium OZ Śląskiego z okazji 35 lecia PZD - 09.05.2016

6 maja 2016 roku to dzień jubileuszu 35 lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Przypomnijmy, że dokładnie 35 lat temu 6 maja 1981r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych na mocy której Polski Związek Działkowców stał się samodzielną i samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby będące użytkownikami działek w pracowniczych ogrodach działkowych. Sama ustawa weszła w życie kilka dni później -12 maja 1981r.

Od tego momentu Związek nieprzerwanie od 35 lat realizuje ustawowe cele do których głównie zaliczamy rozwój i wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, poprawa warunków socjalnych oraz ochrona środowiska. Od lat ogrody działkowe zrzeszone w PZD dokonują ciągłego postępu dzięki czemu dzisiaj swoim poziomem dorównują ogrodom działkowym w całej Europie, a niejednokrotnie ten poziom przewyższyły. Od lat Polski Związek Działkowców dokłada starań, aby ogrody działkowe były modernizowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb społeczeństwa naszego kraju. Bez silnej, niezależnej organizacji z pewnością ten cel nie zostałyby osiągnięty.

Jak dobrze wiemy droga do sukcesu nie była usłana różami. Od wielu lat Związek przeciwstawia się pojawiającym zagrożeniom i problemom. Warto tutaj przypomnieć wyrok Trybunał Konstytucyjnego z lipca 2012r., na mocy którego zdelegalizowane ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. W ten czas było to realne zagrożenie likwidacji  PZD i utraty ochrony prawnej przez działkowców. Mimo tego dzięki staraniom PZD i działkowcom udało się przyjąć przez Sejm obywatelski projekt nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych dzięki której zachowano byt PZD i możliwość dalszego rozwoju ogrodów działkowych. Niedługo później pojawił się problem altan, a dokładnie braku jej definicji w prawie budowlanym co stanowiło podważenie ich legalnego istnienia. I w tym przypadku starania PZD doprowadziły do zmiany przepisów z korzyścią dla działkowców. Przytoczone przykłady to tylko nieliczne sukcesy jakie PZD odnosił na przestrzeni lat w walce o dobro ogrodów działkowych. Jak pokazuje rzeczywistość zmagania PZD trwają cały czas, bowiem co chwila pojawiają się nowe problemy związane z funkcjonowaniem ogrodów działkowych. Dlatego też kolejny duży jubileusz to doskonała okazja do przypomnienia sobie sukcesów Związku i podkreśleniu jego roli w walce o dobro i rozwój ogrodów działkowych w Polsce.

Także dzisiejsze posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego stało się okazją do omówienia tematu jubileuszu 35 lecia istnienia PZD. W przedstawionej powyżej argumentacji głos zabrał Prezes OZ Śląskiego - Józef Noski, który złożył także wszystkim działkowcom i działaczom PZD życzenia dalszej owocnej współpracy i wytrwałości oraz samych sukcesów. Wyrażamy nadzieję, że na wszystkich ogrodach działkowych zrzeszonych w PZD działkowcy będą obchodzić święto PZD. Z pewnością idealną okazją będą tegoroczne obchody Dni Działkowca.

Z okazji jubileuszu 35 lecia PZD, Prezydium OZ Śląskiego składa na ręce Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego życzenia dalszej wytrwałości w pracy na rzecz polskich działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Prezes OZ Śląskiego Józef Noski

 

Opr. Mateusz Macianty - St. inspektor ds. terenowo - prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio