Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowało prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 21.04.2016

W dniu 15 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył prezes OZS PZD.

Tematyka zebrania obejmowała:

  • aktualną sytuację ogrodów i Związku,

  • sprawy finansowe,

  • kampanię sprawozdawczą w ROD,

  • konkursy krajowe dla ROD i działkowców,

  • sprawy organizacyjne,

  • sprawy różne.

Realizując porządek obrad Prezydium powołało Komisję ds. ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działkach, rozpatrywano zwroty i likwidacje w części terenów ROD, wioski o czasowe zajęcia terenów ROD oraz sprawę skreślenia z rejestru ROD w związku z wyodrębnieniem się Ogrodów ze struktur PZD. W sprawach finansowych Prezydium przyjęło informację dotyczącą złożonych bilansów za rok 2015 przez ROD z Okręgu Sudeckiego oraz podjęło uchwałę o przyznaniu dotacji z Funduszu Rozwoju dla ROD.

W dalszej części obrad została przyjęta informacja nt. przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD z działalności za 2015 r. i stosownie do posiadanych kompetencji Prezydium stwierdziło nieważność walnego zebrania sprawozdawczego w jednym ROD.

W odniesieniu do udziału ROD i działki rodzinnej w konkursach krajowych: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016” oraz „Wzorowa Działka roku 2016” podjęto stosowne decyzje, min. wytypowano do konkursów krajowych ROD „Radość” w Bielawie oraz działkę z ROD „im. Księcia Bolko” w Świdnicy.

W kwestiach organizacyjnych Prezydium podjęło uchwałę w sprawie udostępniania majątku Związku pozostającego w dyspozycji ROD w celu czerpania dochodów. Ponadto Prezydium rozpatrzyło odwołania od uchwał zarządu ROD dotyczących wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

W sprawach różnych: omawiano szczegółowo bieżące wydarzenia wewnątrz-ogrodowe, pozytywnie zaopiniowano wniosek skierowany do Krajowej Rady PZD o uhonorowanie odznaką związkową „Za zasługi dla PZD” Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, który swoją działalnością przyczynia się do rozwoju ROD w Kamieńcu Ząbkowickim m.in. poprzez udzielenie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz obywatelskiego projektu zmiany ustawy Prawo budowlane, a także poprzez znaczące dofinansowanie budowy infrastruktury Ogrodów w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio