Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Działka to miejsce wypoczynku, a nie zamieszkania" - 20.04.2016

Szanowny Pan dr Adam BODNAR Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku. Członkowie Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SANTOCKA" w Szczecinie uczestniczący dzisiaj w dniu 15-04-2016 na walnym zebraniu sprawozdawczym zapoznając się z Pana pismem z dnia 25.02.2016 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, jednomyślnie i stanowczo protestujemy i mówimy „NIE", dla szkodliwych działań i niszczenia ustawy obywatelskiej z grudnia 2013 r o ROD.

Uważamy, że został Pan wciągnięty został do walki z działkowcami, dla których działka jest miejscem wypoczynku z rodzinami.

Większość działkowców posiadających działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzonych przez Polski Związek Działkowców ma altany zgodne z ustawą i regulaminem oraz nie zamieszkuje na stałe na działkach. Problem ponadnormatywnych altan i stałego zamieszkiwania na terenie działki dotyczy niewielkiej grupy osób w skali kraju. Dlatego też apelujemy do Pana o odstąpienie od działań sprzecznych z interesem kilkumilionowej rzeszy działkowców, w tym również działkowców Szczecina.

Panie Rzeczniku

Zwracamy się do Pana z prośbą o interwencje, w sprawie niesprawiedliwego traktowania podmiotów uprawnionych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Odmawia się korzystania z pomocy finansowej w ramach programu „Prosument" dla Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców. Nie możemy skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Naszym zdaniem uważamy, że jest to dyskryminacja znaczącej grupy działkowców -społeczeństwa polskiego.

Nowa ustawa o ROD zobowiązuje PZD, do przygotowania ogrodów działkowych w infrastrukturę ogrodową w takim stopniu, by ogrody mogły być otwarte i żeby dodatkowo mogła korzystać z zieleni ogrodów społeczność lokalna. Na wykonanie nowej infrastruktury w ogrodach są potrzebne dodatkowe środki finansowe.

Ogrody działkowe to profilaktyka zdrowotna, zwłaszcza dla Seniora, jeżeli uwzględnimy niedoskonały system opieki zdrowotnej w naszym kraju, to powinniśmy doinwestować w infrastrukturę ogrodową, ażeby stworzyć niezbędne warunki do przebywania na ogrodach działkowych dla licznej społeczności lokalnej.

Szanowny Panie Rzeczniku

Społeczność działkowców z góry serdecznie dziękuje za wykazane skuteczne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Przewodniczący Zebrania

Sprawozdawczego ROD „SANTOCKA"

Szczecin 15-04-2016

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio