Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne Zebranie 2016 ROD im. Staszica w Sosnowcu - 20.04.2016

W dniu 15.04.2016r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Tradycyjnie zgodnie ze związkowymi uregulowaniami zebranie rozpoczęto od przedstawienia porządku obrad, wyboru przewodniczącego, wszystkich komisji oraz odczytania regulaminu zebrania.

Działkowcy z zaciekawieniem wysłuchali sprawozdania z działalności  Zarządu ROD za 2015r. Prezes ROD p. Bogusław Kowal przedstawił informacje ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych i wykonanych na terenie ogrodu prac. Nawiązał do planów pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budowę lamp solarnych na terenie ROD, do czego mogą przyczynić się fundusze europejskie jak i budżet obywatelski.

Kierownik Delegatury Rejonowej p. Zygmunt Man odniósł się do aktualnej sytuacji PZD jak i podejmowanych działań w zakresie ponadnormatywnego budownictwa. Natomiast przedstawiciel biura OZ p. Mateusz Macianty omówił realizowane procedury regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Poinformowano działkowców o konieczności przeprowadzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości na których znajduje się ogród. W tym temacie PZD Okręg Śląski zwrócił się do działkowców o pomoc. Działkowcy ze zrozumieniem przyjęli przedstawioną argumentację w zakresie konieczności regulacji gruntów ROD czego wynikiem było podjęcie uchwały o partycypacji użytkowników działek w kosztach przeprowadzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości. Działkowcy prosili aby w tych tematach nie zwlekać i podejmować wszelkie działania w celu zakończenia przedmiotowej regulacji. Należy podkreślić, że współpraca Okręgu i działkowców na pewno ułatwi  prowadzoną regulację i pozwoli na nabycie tytułu prawnego do nieruchomości, który będzie gwarantem ochrony praw działkowców i ROD.

W toku prowadzonego przez przewodniczącego zebrania działkowcy dyskutowali także nad bieżącymi problemami ROD i wymieniali się swoimi opiniami. Zarząd ROD przedstawił informacje dotyczące zwiększających się kosztów m.in. w związku ze zmianą przepisów dotyczących zawieranych umów o dzieło i zleceń. Podjęto również wszystkie wymagane uchwały służące funkcjonowaniu ROD w 2016r., w tym uchwalono nową opłatę ogrodową.  

Mateusz Macianty   - St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio