Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Bogdan Latosiński (PiS) przeciwko zamieszkiwaniu w ROD i budownictwu ponadnormatywnemu - 20.04.2016

Aktualna sytuacja działkowców, ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD winna być przedmiotem zainteresowania i rozmów z polskimi parlamentarzystami, którzy w sposób bezpośredni mają wpływ na obowiązujące w naszym kraju prawo.

Działania poznańskiej grupy działkowców oraz będące ich wynikiem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do zjawiska zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach działkowych, sugerujące możliwość zmian w obowiązującej ustawie o ROD były głównym tematem odbytego w dniu 18 kwietnia br. spotkania Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Posłem PiS – Panem Bogdanem Latosińskim.

W trakcie ponad godzinnej rozmowy przedstawiono Panu Posłowi w sposób szczegółowy genezę wystąpień grupy poznańskich działkowców, prawdziwe pobudki ich działań oraz wynikłe z tego listy i wystąpienia Rzecznika oraz indywidualnych posłów – interpelacja Pani Poseł Krystyny Sibińskiej.

Poinformowano Pana Posła o rzeczywistej skali obu zjawisk w polskich ogrodach działkowych, która diametralnie różni się od tej prezentowanej w działaniach RPO czy wspomnianej Poseł K. Sibińskiej.

W swojej wypowiedzi Poseł Latosiński wprost wskazał, że jest absolutnym przeciwnikiem legalizacji zamieszkiwania w ROD i wszelkich przejawów budownictwa ponadnormatywnego.

Jak sam podkreślił, ogrody działkowe zachowują swoje piękno właśnie poprzez funkcje wypoczynkowe oraz miejsca spotkań szerokiej grupy mieszkańców danej społeczności.

Wszelka zmiana powyższych funkcji na funkcje stałego zamieszkania w ogrodowych altanach, jest wypaczeniem sensu ogrodów i nie może być zaakceptowana.

Nie można, jego zdaniem, bagatelizować zachowań osób świadomie łamiących prawo i utrudniających w ten sposób korzystanie z działek przez innych użytkowników.

Pan Poseł w pełni docenia rolę ogrodów działkowych nie tylko dla osób starszych, ale także coraz większej grupy młodych, którzy szukają kontaktu z przyrodą.

Trudno zdaniem Posła odnaleźć chwile spokoju i rekreacji wśród blokowego zgiełku. Zielone ogrody działkowe to idealna alternatywa dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup prywatnej działki chociażby na obrzeżach Kielc czy innych miast.

Nie można jego zdaniem pozwolić także na przyklejenie łatki ogrodom działkowym jako miejscom powszechnego łamania prawa w postaci zamieszkiwania czy ponadnormatywnego budownictwa. Bardzo szybko może to zostać wykorzystane przez nieprzychylne ogrodnictwu działkowemu środowiska do kolejnych prób podważenia sensu funkcjonowania ROD w naszym kraju.

Poseł Latosiński odniósł się także do konieczności dalszego istnienia silnej, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców, która skutecznie będzie w stanie reprezentować interesy milionowej grupy działkowców.

Wprost wskazał, że rozbicie jednego stowarzyszenia na mniejsze grupy jest szybkim początkiem końca ROD, pozbawionych skutecznego obrońcy nabytych praw ogrodowych.


Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio