Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Niedopuszczalne jest stawianie zarzutów PZD, że stosując w praktyce przepisy ustawy stara się zapobiegać zamieszkiwaniu w ogrodach" - 08.04.2016


Strzyżów, 03.04.2016 r.


Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa


Działkowcy z ROD „Relax" w Strzyżowie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym stwierdzają z ubolewaniem, że sformułowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich uwagi odnośnie zmiany przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są początkiem nowej walki o ogrody działkowe.

Uchwalona jednomyślnie przez Sejm ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, z zadowoleniem przyjęta przez środowisko działkowców, w sposób kompleksowy reguluje funkcjonowanie ogrodów działkowych. Określone w ustawie funkcje rodzinnych ogrodów działkowych nie przewidują możliwości przekształcania ogrodów w osiedla mieszkaniowe i  nie sankcjonują budownictwa ponadnormatywnego altan ogrodowych. Niedopuszczalne jest stawianie zarzutów stowarzyszeniu ogrodowemu PZD, że stosując w praktyce przepisy ustawy stara się zapobiegać zamieszkiwaniu w ogrodach. Wbrew twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich problem ten, który rzeczywiście istnieje w ogrodach, jest tak marginalny, iż nie wymaga wprowadzania do ustawy o ROD przepisów, które zabezpieczałyby interesy grupki osób nagminnie łamiących prawo.

Apelujemy do Pana Ministra o nie uleganie sugestiom Rzecznika Praw Obywatelskich i w pełni obiektywne podejście do przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz działań Polskiego Związku Działkowców w zakresie przestrzegania jej przepisów.

Z poważaniem

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego 

ROD "Relax" w Strzyżowie


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio