Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie OZ Małopolskiego - 16.03.2016

W dniu 14.03.2016 r. odbyło się IV posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie. Obrady poświęcone były przede wszystkim podsumowaniu minionego roku. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności OZM PZD za 2015 rok, a także sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Ponadto przedstawiono zebranym plan pracy oraz preliminarze finansowe na 2016 rok. Okręgowa Komisja Rewizyjna przedstawiła pozytywną ocenę działalności OZ na podstawie dokumentów.

Podczas posiedzenia omówiono uchwałę nr 382/2015 Prezydium KR PZD w sprawie czerpania i wykorzystania majątku PZD. Członkowie OZ zdają sobie sprawę z powagi zaprezentowanych rozwiązań.

Szczególną uwagę podczas obrad poświęcono budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na działkach w kontekście wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich:
do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie okręgowego zarządu ocenili działania Rzecznika jako mało wnikliwe jednocześnie popierając działania Związku w zakresie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu na działkach. Dali temu wyraz podejmując uchwałę nr 5/IV/2016 OZM PZD w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD z Okręgu Małopolskiego w Krakowie oraz przyjmując i podpisując stanowisko do Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana dr Adama Bodnara.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio