Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Kolegium Prezesów ROD z Gubina do Rzecznika Praw Obywatelskich - 15.03.2016


Gubin, 14.03.2016 r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar

 

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Gubina zapoznało się z pismami jakie skierował Pan do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Opisywane przez Pana sprawy dotyczące samowoli budowlanych na działkach oraz przypadków zamieszkiwania w altanach działkowych w zasadzie nie dotyczą rodzinnych ogrodów działkowych w Gubinie. Według naszej wiedzy zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są w tej sprawie jasne, zarówno pod względem unormowań dotyczących zakazu zamieszkiwania, budownictwa ponadnormatywnego, jak i sankcji jakie w przypadku popełnienia tych wykroczeń może zastosować stowarzyszenie ogrodowe. Naszym zdaniem są one wystarczające. Dla osób, które nie szanują obowiązującego prawa i dopuszczają się samowoli budowlanej, inne sankcje niż te najbardziej dotkliwe nie robią wrażenia.

Ogrody Działkowe mają określoną funkcję i są elementem terenów zieleni w miastach. Chętnie współpracujemy z władzami Gubina w celu rozwoju naszych ogrodów pod kątem uatrakcyjnienia ich dla lokalnej społeczności. Ogrody działkowe powinny być elementem zintegrowanej zieleni miejskiej i stanowić miejsce do wypoczynku dla użytkowników działek, ale powinny być także otwarte dla spacerowiczów.

Jeżeli uważa Pan, że rygory postawione działkowcom co do zakazu budownictwa ponadnormatywnego w ROD są nadmiernie restrykcyjne, to oznacza że uważa Pan, iż można przekształcić ogrody działkowe w osiedla lub getta dla osób którym nie powiodło się w życiu lub osób które chcą tanim kosztem zapewnić sobie dach nad głową.

Pytamy czy w tym kierunku mają rozwijać się ogrody działkowe, bo jeżeli tak, to oznacza, że to czego cała Europa nam zazdrości, tj. dobrze funkcjonujących terenów rekreacyjnych, które podtrzymują więzi społeczne i integrują społeczność lokalną, należy zamienić na slumsy, w których każdy robi co chce.

My, prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, którzy zajmują się ich administracją od wielu lat uważamy, że powinien Pan przemyśleć po co powstały i czemu mają służyć rodzinne ogrody działkowe, a później wytaczać argument i zwracać się do ministrów w o rozważenie zmian w prawie które dobrze służy działkowcom.

Kolegium Prezesów ROD w Gubinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio