Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego PZD w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zamieszkiwania w ROD - 15.03.2016

Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD  w pełni  popiera  treści i argumenty zawarte w liście otwartym Prezydium Krajowej Rady PZD, skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie niezgodnego z ustawą wykorzystywania przez niektórych działkowców użytkowanych przez nich  działek.

Pragniemy też  podkreślić i zarazem przypomnieć, że PZD jest reprezentantem kilku milionów obywateli naszego kraju, a obowiązująca od niedawna ustawa, ma  służyć dobru tej dużej grupy ludzi.  Zdumiewa nas zatem fakt, że Rzecznik  Praw  Obywatelskich  stara się podważyć obowiązujące przepisy ustawy przedkładając  interesy  małej, choć krzykliwej grupy ludzi, nie zawsze działkowców, łamiącej  do  tego przepisy  obowiązującego prawa, nad postępowaniem, prawami  i  interesami  ogromnej  rzeszy  prawomyślnych działkowców.

Samowole  budowlane  na  terenach  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych, niezależnie od ich usytuowania, zamieszkiwanie w nieprzystosowanych do tego obiektach ogrodowych, szantaż  wobec władz ogrodów działkowych  i temu podobne zachowania   muszą być uznawane  za sprzeczne  zarówno  z  przepisami  obowiązującego prawa  jak również  sprzeczne z przyjętymi normami  określającymi  cele  i  zadania rodzinnych ogrodów działkowych. Obrona łamiących ustawę, uprawiających  taką  samowolę,  kłóci  się  z podstawowymi  zasadami państwa  prawa.

Trudne problemy, do tego zadawnione, powinny być rozwiązywane  przede wszystkim przez władze samorządowe w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych pewnej grupy ludzi. Natomiast próba sankcjonowania anormalnych sytuacji  oraz przerzucania odpowiedzialności na  Polski Związek Działkowców  i  władze rodzinnych ogrodów działkowych nie sprzyja rozwiązywaniu trudnych problemów, a służy jedynie utrwalaniu patologii.

Uwzględniając powyższe argumenty, jak i wiele innych, apelujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich o odstąpienie od działań nie leżących w interesie wielomilionowej rzeszy działkowców.

                                                                                                                                 Prezydium OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie


Warszawa, 10.03.16        

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio