Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ w Bydgoszczy do Rzecznika Praw Obywatelskich - 15.03.2016

 

List otwarty

uczestników planarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bondara


Szanowny Panie Rzeczniku

Z ogromnym niepokojem zapoznaliśmy się z Pana wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, oraz Minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których podnosi Pan kwestie zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Ubolewamy, że stał się Pan „Rzecznikiem" osób łamiących obowiązujące prawo wynikające wprost z zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku uchwalonej ponad podziałami partyjnymi przez Polski Parlament, której jako projektowi obywatelskiemu udzieliło poparcia 920 tys. obywateli.

Ustawa w pełni wypełniła wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Minęły zaledwie dwa lata, a Pan pomijając stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców- reprezentanta milionowej rzeszy użytkowników działek wnosi o podjęcie prac legislacyjnych, w celu zaspokojenia dążeń wąskiej grupy użytkowników działek, którzy często nie mając nic wspólnego z biedą a łamiąc nie tylko ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych realizują tylko i wyłącznie swoje partykularne interesy. Natomiast konsekwencje tych działań obciążą cały Związek.

Od Rzecznika Praw Obywatelskich oczekiwalibyśmy pomocy w sprawie pozyskiwania środków na realizację obszernego otwartego programu „pro-społecznego".

Oczekujemy wsparcia inicjatyw zmierzających do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, które są ważnym ogniwem zagospodarowującym cały obszar społeczeństwa nie najlepiej uposażonego dając mu możliwość rekreacji, wypoczynku i prowadzenia własnych upraw. Nie godzimy się na łamanie prawa i przeciwstawianie wąskiej grupy ludzi milionowi uczciwych użytkowników działek.

Nie można problemów mieszkaniowych wielu miast (brak lokali socjalnych) załatwić sankcjonowaniem zamieszkiwania w ROD.

Panie Rzeczniku

Pana nawoływanie do podjęcia prac legislacyjnych jest niczym jak kolejnym jawnym zamachem na ogrody działkowe i idee ogrodnictwa działkowego, a próby zalegalizowania zamieszkiwania to koniec ogrodów działkowych.

OZ w Bydgoszczy

Załącznik plikowy do pobrania

list_otwarty_czonkw_Okrgowego_Zarzdu_PZD_w_Bydgoszczy_do_RPO_dr_Adama_Bondara.doc

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio