Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Bytomiu - 14.03.2016

W dniu 9.03.2016 w Domu Działkowca im. Narutowicza  odbyło się szkolenie przewodniczących Komisji Rewizyjnych bytomskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  Przewodniczący   Delegatury  Rejonowej OZ Śląskiego w Bytomiu Bogusław Hajduga   serdecznie przywitał przybyłych na szkolenie.

Dla  przewodniczących Komisji Rewizyjnych  jest to kolejne spotkanie na szkoleniu po zeszłorocznych wyborach w bytomskich ROD, aby na bieżąco poznać przepisy jakie wynikają z nowego statutu i nowego regulaminu oraz ustawy z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Kierownik bytomskiej Delegatury Jan Radoła z racji pełnionych funkcji wiceprezesa OZ Śląskiego Katowicach i członka Krajowej Rady PZD w Warszawie, przedstawił bardzo szczegółowo  bieżące problemy dotyczące Polskiego Związku Działkowców w skali miasta Bytomia , Okręgu Śląskiego i kraju.  Nurtujący problem dotyczy zamieszkiwania  w altanach działkowych przez działkowców, co  nigdy nie było prawnie dozwolone przez Polski Związek Działkowców . Ponadnormatywne budynki (domy mieszkalne) wybudowane w ogrodach wbrew  obowiązującego prawa . Sprawa dotyczy 1% takich budynków w skali kraju. Ustawa z 13 grudnia 2013 roku w artykule 12 zabrania zamieszkiwania na terenie działki i zameldowania . Do Zarządów ROD należy wyciąganie konsekwencji w stosunku do naruszających działkowców  regulamin ROD.

Trudne sprawy z nielegalnym  zamieszkiwaniem zostały oprotestowane przez działkowców w liście Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych  Forsycja z Poznania do Rzecznika Praw Obywatelski Pana  Adama Bodnara w Warszawie. RPO skierował skargę do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ponadnormatywnych altan wybudowanych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Polski Związek Działkowców  Okręg Śląski w Katowicach skierował list do Rzecznika Praw Obywatelskich  Pana Adama Bodnara w celu przypomnienia przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i  zaprosił do współpracy z Polskim Związkiem Działkowców , aby wyjaśnić te trudne problemy.

Na naradzie omówiono również  sprawy bieżące. Przypomniano, że działalność kontrolną w Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzi Komisja Rewizyjna , która dokonuje co najmniej  dwa razy w roku kontroli  i oceny działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, w tym dokumentacji księgowo- finansowej. Szczegółowe wiadomości przekazała przewodniczącym komisji rewizyjnych, prowadząca szkolenie  Pani Małgorzata Borysowska członek Komisji Rewizyjnej OZ Śląskiego w Katowicach. Nowy Regulamin Komisji Rewizyjnej wydany przez Krajową Radę w Warszawie , przekazał każdemu przewodniczącemu komisji rewizyjnej z Bytomskich R O D , sekretarz Delegatury Pani Ewa Neuman.

Julian Kasperski Delegatura Bytom

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio