Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ Podkarpackiego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 14.03.2016

 

Rzeszów, 10.03.2016 r.

 

Pani

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej

 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie wyraża własne stanowisko wobec niektórych stwierdzeń zawartych w liście Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do Pani Minister.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. zakazuje zamieszkiwania na działkach i wznoszenia altan ponadnormatywnych. Rodzinne ogrody działkowe mają na celu zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych  i socjalnych działkowca oraz jego rodziny, zatem nie mogą pełnić funkcji mieszkaniowej. Zdziwienie budzi fakt rzekomego wyrzucania przez PZD ludzi na bruk oraz porównywanie Związku do tzw. „czyścicieli kamienic”. Okręgowe Zarządy PZD, które podjęły aktywne działania celem uporządkowania sprawy nielegalnego zamieszkiwania w ogrodach działkowych, realizują jedynie przepisy ustawy. Trudno wywnioskować, o co tak naprawdę chodzi Panu Rzecznikowi: jeżeli PZD przestrzega przepisów prawa, jest źle, byłoby jeszcze gorzej, gdyby Związek nie robił nic w celu rozwiązania problemu zamieszkiwania na działkach.

Wbrew temu, co sugeruje Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu – nie jest spowodowane niemożnością uzyskania pomocy mieszkaniowej od gmin. W zdecydowanej większości przypadków osoby zamieszkujące na działkach świadomie wybrały ten sposób uregulowania swojej sytuacji mieszkaniowej. Nie są to bynajmniej osoby niepełnosprawne, niezaradne życiowo i w podeszłym wieku. W altanach ogrodowych mieszkają ludzie w sile wieku, niejednokrotnie prowadzący własną działalność gospodarczą. Ich zamożność widać zresztą wyraźnie po jakości materiałów użytych do wykończenia „altan”, niebanalnych rozwiązaniach architektonicznych oraz markach samochodów parkujących przed domami.  Kosztem ponoszenia niewielkich opłat ogrodowych mogą mieszkać w ciszy, w otoczeniu przyrody, na terenie ogrodzonym, wyposażonym  w większość mediów i miejsca parkingowe. 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki apeluje do Pani Minister o całkowicie obiektywne spojrzenie na zjawisko zamieszkiwania w ogrodach działkowych. Wszystkie jednostki organizacyjne stowarzyszenia ogrodowego PZD w każdej chwili mogą przedstawić Pani Minister skalę tego problemu i jego rzeczywiste przyczyny. Nie można dopuścić do tego, aby w wyniku działań nielicznej grupy ludzi, uchwalona w wyniku inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została w radykalny sposób zmieniona.

 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio