Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje z Gminy Gołańcz oraz Starosty Wągrowieckiego dla ROD im. K. Libelta w Gołańczy - 01.03.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K.Libelta w Gołańczy prowadzi od wielu lat aktywną działalność na rzecz dzieci, działkowców oraz społeczności lokalnej. Członkowie ogrodu to społeczność pracowita i zorganizowana, która aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska podnosząc standardy ekologiczne otoczenia. Przy udziale dotacji od władz samorządowych oraz pracy członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i działkowców realizują zadania na rzecz członków ROD i społeczności lokalnej z pełnym sukcesem.

W 2016 roku Okręgowy Zarząd PZD w Pile skierował do władz samorządowych wnioski o dotacje dla wymienionego ogrodu na zaplanowane imprezy po ogłoszeniu przez Gminę Gołańcz i Zarząd Powiatu Wągrowieckiego konkursów ofert dla stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych na wsparcie zadań publicznych. Złożone wnioski uzyskały w obu samorządach pozytywną opinię Komisji Konkursowych.

Burmistrz Gołańczy Pan Mieczysław Durski poinformował Okręgowy Zarząd PZD o przyznaniu dotacji w wysokości 3.000,00 złotych na dofinansowanie zadania pt. "Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz". Zakres rzeczowy tego zadania to organizacja Dnia Działkowca połączonego z jubileuszem ROD dla rodzin działkowych, ich dzieci oraz społeczności lokalnej. Podczas tej imprezy zostanie zorganizowana wystawa owoców, warzyw i kwiatów. Przeprowadzone zostaną konkursy ekologiczne, zawody wędkarskie na zbiorniku wodnym znajdującym się na terenie ROD dla działkowców oraz dzieci.

Natomiast Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc przyznał dla ROD dotacje w wysokości 2.000,00 złotych, na zadanie z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Organizacja Dnia Dziecka 2016 połączonego z piknikiem i konkursami mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego". Zadanie to będzie realizowane poprzez zabawę połączoną z konkursami ekologicznymi.

M. Fojt
OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio