Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

V Plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie - 01.03.2016


W dniu 26 lutego 2016 roku odbyło się V plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie. Porządek obrad obejmował szereg zagadnień takich jak: omówienie i ocenę sytuacji Związku i ogrodów w okręgu, przyjęcie bilansu i  sprawozdań finansowych okręgu za 2015 rok oraz preliminarza wydatków na 2016 rok.

Ważnym zagadnieniem obrad było omówienie stanu przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w okręgu oraz ustalenia co dalszego sposobu postępowania w zakresie inicjatywy pn. "Sztandar dla Okręgu".

Obradom przewodniczył Prezes OZ Marian Sekulski, który po zatwierdzeniu porządku obrad przedstawił zebranym najważniejsze działania organów PZD w okręgu za okres sprawozdawczy oraz zapoznał uczestników posiedzenia z wynikami  ostatniego posiedzenia Rady Krajowej PZD. W toku dyskusji wskazywano na szereg problemów jakie pojawiają się w naszej działalności dotyczących m.in. spraw finansowych, aktywności zarządów ROD, przestrzegania statutu w kontekście zagospodarowania ogrodów i działki. Niepokojące zjawiska dotyczą w szczególności budownictwa ponadnormatywnego, zapobieganiu temu zjawisku przez zarządy ogrodów, przeciwdziałaniu zamieszkiwaniu na działkach. W dalszej części obrad główna księgowa przedstawiła zebranym bilans i sprawozdanie finansowe okręgu za 2015 rok oraz preliminarz wydatków na 2016 rok.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinie Komisji do zaprezentowanych dokumentów  i postawiła wniosek o zatwierdzenie przez okręgowy zarząd bilansu i sprawozdania finansowego oraz preliminarza wydatków. W dalszej części obrad wiceprezes OZ omówił stan przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych oraz określił zadania dla zespołu obsługującego zebrania. Wiceprezes OZ zapoznał  zebranych ze  stanem  prac nad sztandarem dla okręgowego zarządu PZD. Przedstawił wstępny projekt sztandaru, który wymaga jeszcze dopracowania przez plastyków, przedstawił ramowy harmonogram prac nad sztandarem oraz zaproponował powołanie komitetu organizacyjnego sztandaru. Na zakończenie obrad określono główne zadania dla organów PZD w okręgu na i półrocze 2016 roku oraz przyjęto uchwały wynikające z kompetencji okręgowego zarządu. Ponadto członkowie okręgowego zarządu zwrócili się z apelem do członków PZD w okręgu o wsparcie inicjatywy sztandaru dla OZ wpłatą symbolicznej złotówki na rzecz komitetu organizacyjnego oraz wystosowali apel o godne uczczenie 35 rocznicy powstania Polskiego Związku Działkowców.

 

Dyrektor Biura OZ PZD

Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio