Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe z Prezesami ROD i Księgowymi ROD na terenie Okręgu PZD w Kaliszu - 01.03.2016

Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu informuje, że zgodnie z Wytycznymi Krajowej Rady  oraz  ustaleniami  z  posiedzenia  Prezydium  OZ PZD z dnia 27 stycznia 2016 roku na terenie naszego Okręgu w dniach od 9 lutego do 25 lutego 2016 roku odbyło się 9 połączonych narad szkoleniowych dla Prezesów ROD i Księgowych ROD. Ogółem w naradach uczestniczyło ponad 350 osób .

W naradach w 9 Rejonach uczestniczyli Prezesi ROD, Księgowi ROD, Wiceprezesi OZ, członkowie Prezydium i OZ PZD w Kaliszu, którzy będą obsługiwali zebrania, a także wielu członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD.  We wszystkich naradach brali także udział pracownicy Biura Okręgu PZD w Kaliszu. W kilku naradach brali także udział zaproszeni Komendanci Powiatowi Policji w Jarocinie, Pleszewie i Kępnie oraz funkcjonariusze Policji Komend Powiatowych.

Tematy na narady szkoleniowe i terminy były opracowane i uzgodnione przez Prezydium OZ PZD. Na naradach były omawiane następujące tematy:

- bezpieczeństwo działkowców i ogrodów działkowych w Okręgu

- uchwała nr 335/2015 Prezydium Krajowej Rady w sprawie wprowadzenia       

  wytycznych do odbywania walnych zebrań sprawozdawczych

- sprawozdania finansowe w ROD za 2015 rok

- opłaty ogrodowe w ROD na 2016 rok i preliminarze finansowe na 2016 rok

- obsługa walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku

- gospodarka komunalna w ROD, wywóz śmieci

- altany ponadnormatywne i zamieszkiwanie na działkach

- działki nieużytkowane w ROD

- czerpanie i wykorzystywanie dochodów z majątku PZD (uchwała nr 382/2015

  Prezydium KR PZD)

- realizacja art. 76 ustawy o ROD w sprawie regulacji prawnej gruntów ROD

- sprawy inwestycji i remontów w ROD, rozliczanie inwestycji

- konkursy organizowane przez Krajową Radę i OZ PZD w 2016 roku.

 Na naradach dokonano analizy przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku. Korzystając z zaproszonych przedstawicieli policji dokonano rozeznania oraz podjęto działania w sprawie bezpieczeństwa działkowców i ogrodów na terenie działania Okręgu w Kaliszu.

Narady cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników we wszystkich Rejonach i zorganizowanie ich było konieczne.

Największe zainteresowanie uczestników narad szkoleniowych to:

regulacja stanu prawnego gruntów ROD zgodnie z art. 76 ustawy, altany ponadnormatywne, zamieszkiwanie na działkach, wolne działki oraz czerpanie i wykorzystywanie dochodów z majątku PZD ( w Okręgu problem niewielki).

Regulacja stanu prawnego gruntów jest w Okręgu priorytetowym zadaniem dla Biura Okręgu w Kaliszu. Do regulacji było wytypowanych 48 całych ROD oraz część 7 ROD o powierzchni ogółem 317.8970 ha, na której funkcjonują 7084 działki. Do właściwych urzędów wystąpiliśmy z wnioskami na 100% tych ROD. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy decyzje na grunty o powierzchni 194.5292 ha, co stanowi 61,2%  powierzchni ROD zgłoszonych do regulacji prawnej.

Ożywiona dyskusja i wymiana zdań dotyczyła wolnych działek w ROD, dyskutowano o sposobie i działaniach w celu zmniejszenia ilości wolnych działek, chociaż ze względu na wyludnianie się małych miejscowości przez ludzi  młodych (wyjechali do pracy za granicą) oraz likwidacją firm i zakładów pracy jest tematem bardzo trudnym do rozwiązania, mimo podejmowanych przez Okręg w Kaliszu różnorakich działań.

Narady i szkolenia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Kaliszu

 Jerzy Wdowczyk


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio