Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe w okręgu lubelskim – Delegatura Rejonowa w Chełmie - 26.02.2016

Aktyw ogrodowy z 22 Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej Okręgu PZD w Chełmie w dniu 24 lutego 2016 r. wziął udział w naradzie szkoleniowej poświęconej tegorocznym Walnym Zebraniom w ROD.

Szkolenie zainaugurował Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Chełmie Prezes ROD „ Plon” w Chełmie Pan Jan Szymański. W swoim wystąpieniu przedstawił informację na temat wysokości opłat za wywóz śmieci z ROD rejonu chełmskiego.

Tematyka narady poza zagadnieniami związanymi z organizacją zebrań obejmowała m.in. zagadnienia związane z wdrażaniem regulaminu rod i statutu PZD, realizacją przez ROD priorytetowych zadań wynikających z przyjętego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów programu działania Związku na kadencję ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich i środków krajowych na unowocześnienie infrastruktury ogrodowej oraz społecznego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie Pani Magdalena Wójcicka przybliżyła uczestnikom szkolenia poza w/w zagadnieniami również zapisy Uchwały KR PZD nr 1/IV/2015  w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na terenie działek w ROD oraz uchwały nr 362/2015 Prezydium KR PZD z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD.

W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na zmiany wprowadzone przepisami Statutu PZD i Regulaminu ROD istotne podczas zwołania, organizowania i przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych oraz udzieliła odpowiedzi na pytania związane z wdrażaniem przepisów przez organy statutowe w ROD.

W dyskusji Prezesi i członkowie Zarządów ROD skupili się na lokalnych problemach związanych z opłatami za wywóz śmieci z terenów ROD, jak również podzieli się swoim doświadczeniem w zdobywaniu środków finansowych z budżetów obywatelskich miast i gmin i innych funduszy lokalnych na potrzeby ogrodów.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio