Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy spotkali się z Burmistrzem Czarnkowa - 24.02.2016

W dniu 19 lutego br. w Ratuszu w Czarnkowie odbyło się spotkanie działkowców z Burmistrzem Miasta – Panem Franciszkiem Strugałą. W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Urban – Prezes ROD im. St. Staszica, Władysław Górski – Prezes ROD Kolejarz i Andrzej Kraft – Prezes ROD im. Janka z Czarnkowa oraz działkowcy – radni Rady Miasta, Tadeusz Mendyk i Stanisław Michalski. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz OZ PZD w Pile – Pan Marian Ostaszewski.

Tematem wiodącym spotkania była możliwość współpracy samorządu lokalnego z działkowcami, w tym wykorzystanie ich potencjału do prezentacji dorobku rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie integracji środowiska lokalnego, poprzez współdziałanie szkół i ogrodów w zakresie edukacji ekologicznej, współpracę z organizacjami seniorów jak np. Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie ekologicznej uprawy roślin. Postanowiono również, że ogrody będą miały swoje stoiska na organizowanych corocznie dożynkach. Zwrócono uwagę na problem wywozu śmieci, a w szczególności odbiór z ogrodów gałęzi oraz na problem odbioru odpadów wielkogabarytowych. Kol. Wojciech Urban podniósł problem ROD im St. Staszica, który posadowiony jest na terenie należącym do sąsiedniej gminy ale w granicach administracyjnych Miasta Czarnków. Miasto popiera stanowisko, że sytuacja ta wymaga uregulowania. Przedyskutowano możliwość wsparcia finansowego ogrodów przez Miasto Czarnków w związku z organizowanymi imprezami przy udziale mieszkańców Czarnkowa, jak na przykład Dni Działkowca. Rozważono także możliwość dofinansowania zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodowej. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z poparciem potrzeb działkowców.


Andrzej Kraft

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio