Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli PZD z Zastępcą Prezydenta Kielc - 23.02.2016

W dniu 19 lutego br. w Urzędzie Miasta w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD oraz włodarzy miasta. Polski Związek Działkowców reprezentowali Jan Stańczyk – Dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego oraz Pan Przemysław Kułaga – Prezes najstarszego w Kielcach ROD „Kadzielnia” i członek OZ, zaś ze strony Miasta obecny był Zastępca Prezydenta Kielc – Pan Czesław Gruszewski.

Głównym celem spotkania było zaproszenie przedstawicieli władz samorządowych na uroczyste obchody 90-lecia ROD „Kadzielnia”, które przypadają w roku bieżącym. Panu Prezydentowi przedstawioną krótko historię Ogrodu, który zakładany był w 1926 roku przez żonę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości 90-lecia odbędą się w dniu 15 sierpnia i połączone zostaną z Dożynkami kieleckich działkowców. Prezydent Gruszewski zapewnił, iż na tak ważnych, jubileuszowych obchodach z pewnością nie zabraknie przedstawicieli Magistratu, tym bardziej że analogiczne zaproszenia złożono także na ręce Prezydenta Kielc – Pana Wojciecha Lubawskiego oraz drugiego z Jego Zastępców – Pana Andrzeja Syguta.

Dyrektor Biura zapoznał również Pana Prezydenta z niezwykle aktualną sprawą wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie decyzji z art. 76 ustawy o ROD, na mocy których Sąd odrzucił skargi Gminy Kielce na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które podzieliło stanowisko PZD dotyczące nieodpłatności nabywanego na podstawie tego przepisu prawa użytkowania. Gmina, jako organ decyzyjny pierwszej instancji w niniejszych sprawach, nie jest uprawniona do jednoczesnego występowania w nich w charakterze strony w wyższych instancjach – nie może składać odwołań czy skarg na decyzje, które sama wydała. Tym samym nabycie prawa użytkowania do ROD spełniających przesłanki z art. 76 ustawy odbywać się będzie nieodpłatnie.

Kwestią tradycyjnie już poruszoną podczas tego typu spotkań było utrwalenie i umocnienie współpracy na linii Urząd Miasta – Polski Związek Działkowców w zakresie różnych spraw, m.in. otwarcia rodzinnych ogrodów działkowych dla pozostałych mieszkańców miasta, wyboru pilotażowego Ogrodu do tego projektu czy też możliwości finansowego wsparcia dla ogrodów z tegorocznego budżetu Gminy Kielce. W celu usprawnienia tejże współpracy i wzmocnienia jej efektywności planuje się powołanie w Urzędzie specjalnego międzywydziałowego zespołu, którego zadaniem byłby stały, bieżący kontakt z Okręgiem Świętokrzyskim PZD i wspólne podejmowanie ogrodowych inicjatyw.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio