Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do członków Związku ws. uczczenia Jubileuszu 35-lecia istnienia PZD - 22.02.2016

APEL

KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZD

z dnia 16 lutego 2016 roku

do członków Związku w sprawie uczczenia Jubileuszu 35 lecia istnienia

Polskiego Związku Działkowców

 

6 maja 1981 roku to data powstania Polskiego Związku Działkowców, a więc w 2016 roku mija 35 lat istnienia naszej samodzielnej, samorządnej i pozarządowej organizacji społecznej.

Usamodzielnienie się ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce zapoczątkowała uchwała VIII Plenum Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych z 6 października 1980 roku. Ta decyzja o podjęciu przez ruch działkowy samodzielnej działalności skutkowała wyłączeniem się spod nadzoru ówczesnej Centralnej Rady Związków Zawodowych i była jak na tamte czasy bardzo odważna.

W związku z uchwałą Krajowej Rady POD podjęto szereg bardzo intensywnych działań związanych z opracowaniem nowej ustawy o POD, czego efektem było doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm w dniu 6 maja 1981 roku nowej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych gwarantujący niezależność ogrodnictwa działkowego zorganizowanego w Polskim Związku Działkowców.

IX Krajowy Zjazd POD a zarazem I Zjazd PZD w dniu 28 czerwca 1981 roku wykonując postanowienia nowej ustawy o POD uchwalił Statut Polskiego Związku Działkowców i wybrał Krajową Radę PZD, Krajową Komisję Rewizyjną PZD i Krajową Komisję Rozjemczą PZD.

Zjazd i uchwalony przez niego Statut PZD usankcjonował działanie organów PZD w ogrodach i na szczeblu wojewódzkim.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że obchody 35-lecia istnienia naszego Związku zasługują na uroczysty charakter. Jest to także okazja do zaprezentowania lokalnym społecznościom dorobku naszych ogrodów i Związku.

Mając powyższe na uwadze kierujemy do członków i struktur organizacyjnych Związku ten apel, aby w bieżącej działalności uwzględniały tematykę związaną z Jubileuszem PZD.

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

Maria Fojt, Bogusław Dąbrowski, Dorota Zerba,

Roman Żurkowski, Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński,

Witold Juchniewicz, Alina Nocuń, Alicja Paterek,

Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska.

Warszawa, dnia 16.02.2016 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio