Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie aktywu ogrodowego w okręgu poznańskim - 22.02.2016

W dniu 17 lutego 2016 r. w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marcina Rożka w Wolsztynie odbyło się szkolenie zorganizowane przez OZ PZD w Poznaniu dla aktywu 22 zarządów ogrodów i ogrodowych komisji rewizyjnych z powiatów grodziskiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego i Buku.

Gośćmi szkolenia byli Starosta wolsztyński Pan Janusz Frąckowiak i Burmistrz Wolsztyna Pan Wojciech Lis. Prezes ogrodu Mieczysław Kała powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli OZ PZD w Poznaniu w osobach Pana Zdzisława Śliwę Prezesa OZ PZD, Główną Księgową Panią Sylwię Wełna, wiceprzewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Panią Elżbietę Baszyńską, Inspektora d/s Gruntowych Pana Hieronima Mieszałę oraz Pana Henryka Cieślika.

Pierwsza część szkolenia, którą poprowadził Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa była skierowana do wszystkich uczestników. Omówione zostały sposoby działania zarządów ROD w przypadkach stwierdzenia samowoli budowlanych a także zamieszkiwania na działkach, łamania przez działkowców przepisów związkowych oraz Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. Omówiono również temat prowadzenia inwestycji i pozyskiwania środków finansowych na ten cel oraz wykorzystania dochodów z majątku PZD.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy zadeklarowali dobrą współpracę z ogrodami wolsztyńskimi. Pan Prezes Śliwa podziękował władzą lokalnym za udział w szkoleniu i zadeklarowaną współpracę z ogrodami działkowymi i by ta współpraca przynosiła pozytywne korzyści dla ogrodów i społeczności lokalnej korzystającej możliwości przebywania na terenie ogrodów. Pan Starosta i Pan Burmistrz otrzymali z rąk Prezesa OZ PZD kalendarze działkowe.

Dalsze szkolenie odbywało się w dwóch grupach w pierwszej uczestniczyli prezesi, wiceprezesi i sekretarze ROD Prezes Zdzisław Śliwa przedstawił zadania i obowiązki jakie spoczywają na zarządach ogrodów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 r. Kol. Hieronim Mieszała omówił sprawy gruntowe, regulację rzeczywistego przebiegu i określenia granic zewnętrznych ogrodu oraz możliwości przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych poszczególnych działek a także opracowania kompletnej dokumentacji planu zagospodarowania ogrodu wraz z wypisami z rejestru gruntów, wyrysami z mapy ewidencyjnej i odpisów z ksiąg wieczystych.

Druga grupa uczestników - przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych, księgowych i skarbników ROD omawiali takie tematy jak prawidłowe działanie komisji rewizyjnej w ogrodzie, sprawy finansowe ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania bilansów i sprawozdania finansowego za 2015 r., planowania finansów na rok bieżący oraz zadania komisji rewizyjnej w zakresie kontroli finansowej zarządów i sprawozdawczości . Tematy te omówiły główna księgowa OZPZD w Poznaniu Pani Sylwia Wełna i wiceprzewodnicząca OKR PZD Pani Elżbieta Baszyńska.

Dyskusja podczas szkolenia była gorąca padało wiele pytań dotyczących prawidłowego funkcjonowania zarządów problemów wynikających z braku znajomości przepisów przez działkowców i między innymi podatku śmieciowego w ogrodach i na które odpowiadali przedstawiciele OZ PZD. Po wyczerpaniu tematów w dyskusji Prezes Zdzisław Śliwa podziękował za tak liczny udział aktywu ogrodowego w szkoleniu i życzył uczestnikom dobrego działania w ogrodach na rzecz działkowców i naszego Związku oraz bezpiecznego powrotu do domu.

Józef Kasprzak

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio