Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje celowe dla ROD w Bydgoszczy - 28.01.2016

W dniu 21 stycznia 2016 roku przedstawiciele Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy w osobach Pani Prezes Barbary Kokot i Wiceprezesa Lecha Studzińskiego uczestniczyli  w spotkaniu zorganizowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy Panią Annę Mackiewicz w sprawie przedstawienia założeń do Uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Celem spotkania było również uzgodnienie dalszej procedury związanej z konsultacjami  społecznymi z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych.

W miesiącu grudniu Uchwałą Rady Miasta zabezpieczono w budżecie Miasta na ten cel  300 tys. złotych.

Ustalono , że w dniu 4.02.2016 roku odbędzie się narada z Prezesami ROD z terenu Miasta Bydgoszczy w celu zapoznania ich z kryteriami przydziału w/w dotacji celowych i wypracowania wspólnych mechanizmów związanych z ubieganiem się przez poszczególne ogrody.

Ustalono w czasie spotkania, że do 17 lutego po odbyciu konsultacji z Prezesami ROD Okręg w Bydgoszczy przedstawi swoje stanowisko.

 

Prezes OZ w Bydgoszczy

Barbara Kokot

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio